Factsheets

Deze factsheets leggen kort en duidelijk uit de stoornis precies is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik

Factsheet problematisch middelengebruik voorkant.JPG

Problematisch middelengebruik is een patroon van middelengebruik dat leidt tot lichamelijke klachten en/of psychische of sociale problemen. In de nieuwe DMS-5 is het onderscheid tussen middelenmisbruik en middelenafhankelijkheid verdwenen, er wordt gesproken van een stoornis in het gebruik van een middel. Leidend bij het stellen van de diagnose is de mate van klinisch significante beperkingen of lijdensdruk als gevolg van het middelengebruik, niet de geconsumeerde hoeveelheden.

Hoe gebruik je deze factsheet?

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat problematisch middelengebruik is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn.  
Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om patiënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Download de factsheet

Bronnen
  • NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik(Derde herziening). Boomsma LJ, Drost IM, Larsen IM, Luijkx JJHM, Meerkerk GJ, Valken N, Verduijn M, Burgers JS, Van der Weele GM, Sijbom M.. Huisarts Wet 2014;57(12):638-46.  
  • Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnen in de ggz (2009). Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Utrecht: Trimbos-instituut.
  • Baron, E., de Jonge, J.M, Schippers, G.M. (2015). Motiverende gespreksvoering. Tijdschrift Gedragstherapie, 48(2), 138-152.
  • Wildt, W.A.J.M. (2015). Screening, diagnostiek en behandeling van problematisch middelengebruik in de ggz: verplichte kost voor de gedragstherapeut. Gedragstherapie, 48(2), 96-110.