Factsheets

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat een paniekstoornis is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn.

Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om patiënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie bij een paniekstoornis

 

Factsheet paniekstoornis voorkant.JPG

Een paniekstoornis ontstaat wanneer er tenminste een maand sprake is van anticipatieangst om een paniekaanval te krijgen en/of als de aanvallen leiden tot gedragsverandering om paniekaanvallen te voorkomen, zoals vermijding van lichamelijke inspanning en beperken van dagelijkse activiteiten.

Download de factsheet

Bronnen
  • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA.
  • Butler, A.C., Chapman, J.E., Forman, E.M. Beck, A.T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review 26 17– 31.
  • Nemesis-2, Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (2011). Prevalentie angststoornissen. Rerieved from: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/angststoornissen/cijfers-context/incidentie-en-prevalentie#node-prevalentie-angststoornissen
  • Hassink-Franke, L., Terluin, B., van Heest, F., Hekman, J., van Marwijk, M., van Avendonk, M. (2012). NHG-Standaard Angst (tweede herziening) https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-angst.
  • Steward, R.E., Chambless, D.L. (2009). Cognitive–Behavioral Therapy for Adult Anxiety Disorders in Clinical Practice: A Meta-Analysis of Effectiveness Studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology Vol. 77, No. 4, 595–606. DOI: 10.1037/a0016032