Factsheets

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat een dwangstoornis is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Factsheet Obessief Compulsieve Stoornis

 

Factsheet ocs

Van een dwangstoornis is sprake als iemand minimaal een uur per dag kwijt is aan dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Dwanggedachten (obsessies) zijn steeds terugkerende, zich opdringende beangstigende of weerzinwekkende gedachten of beelden. Dwanghandelingen (compulsies) zijn handelingen die iemand in gedrag of in denken uitvoert, vaak om angst, spanning of walging te verminderen.

 

Download de factsheet

Bronnen

Cicek E, Cicek I. E., Kayhan F, Uguz F, Kaya N. (2013). Quality of life, family burden and associated factors in relatives with obsessive–compulsive disorder. General Hospital Psychiatry, 35, 253–258. Doi:10.1016/j.genhosppsych.2013.01.004 

Marcks, B. A., Weisberg, R. B., Dyck, I., & Keller, M. B. (2011). Longitudinal course of obsessive-compulsive disorder in patients with anxiety disorders: a 15-year prospective follow-up study. Comprehensive Psychiatry52, 670-677. Doi: 10.1016/j.comppsych.2011.01.001

Romanelli, R. J., Wu, F. M., Gamba, R., Mojtabai, R., & Segal, J. B. (2014). Behavioral therapy and serotonin reuptake inhibitor pharmacotherapy in the treatment of obsessive–compulsive disorder: A systematic review and meta‐analysis of head‐to‐head randomized controlled trials. Depression and anxiety31(8), 641-652.doi: 10.1002/da.22232

Belangrijke websites
Auteurs

Deze factsheet is tot stand gekomen met hulp van:

Dr. Henny Visser
Psychotherapeut BIG/supervisor VGCt, werkzaam als onderzoeker en behandelaar bij het Marina de Wolfcentrum van GGzCentraal

Prof. Patricia van Oppen
GZ-psycholoog/supervisor VGCt werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam