Factsheets

Deze factsheets leggen kort en duidelijk uit de stoornis precies is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Factsheet kwaliteitsstandaarden in de ggz

 

Factsheet Kwaliteitsstandaarden

In 2017 en 2018 zijn 45 zorgstandaarden en generieke modules gepubliceerd. Wat zijn dit precies en wat kun je ermee als behandelaar?

Hoe gebruik je deze factsheet?

Deze factsheet is bedoeld om te verduidelijken wat kwaliteitsstandaarden zijn, welke verschillende vormen er zijn, waarom ze zijn ontwikkeld en waar ze te vinden zijn.

Tot stand gekomen met dank aan Sebastiaan Baan (voormalig directeur NKO) en Arnold van Emmerik (VGCt-voorzitter en lid agendaraad NKO).

Download de factsheet

Bronnen