Factsheets

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat burn-out is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie bij burn-out

 

Factsheet burn-out

Burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een lange periode van stressvolle (werk)omstandigheden. Mensen kunnen niet meer goed functioneren door aanhoudende vermoeidheid. Het aantal volwassenen met burn-outklachten is het afgelopen decennium in Nederland gestegen van 9 naar 13 %. Een derde van deze groep voldoet aan de klinische diagnose burn-out.

 

Tot stand gekomen met dank aan Arno van Dam

Download de factsheet

Bronnen
  • Van Dam, A., Keijsers, G., Kriens, S., Boelaars, V., & Vossen, C. (2017). Protocollaire behandeling van Patiënten met somatisch-symptoomstoornis persisterend type met aanhoudende werkgerelateerde vermoeidheidsklachten (burn-out). In In G. P. J. Keijsers, A. van Minnen & C. A. L. Hoogduin (Eds.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 3. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
  • Van Dam, A., Keijsers, G. P., Eling, P. A., & Becker, E. S. (2012). Impaired cognitive performance and responsiveness to reward in burnout patients: Two years later. Work & Stress, 26(4), 333-346.
  • Verbraak, M.J.P.M, Warner, R., Roij, M.M. de, & Hoogduin, C.A.L. (2006). Follow-up na protocollaire cognitieve gedragstherapie bij burn-out. Een vergelijking met depressieve stoornissen en angststoornissen. Directieve therapie, 26, 142-161.
  • Verhaeghe, J., Van Den Eede, F., Van Den Ameele, H. & Sabbe, B.G.C. (2012). Neuro-endocriene correlaten van burn-out. Tijdschrift voor psychiatrie, 54, (6), 1-9
  • Versteeg, A.M. & Verbraak, M.J.P.M. (2002). De effecten van de behandeling van burn-out. Tijdschrift voor Bedrijfsgerichte Verzekeringsgeneeskunde, 10, 164-169.
  • Smulders, P., Houtman, I., Rijssen, J. V., & Mol, M. (2013). Burnout: trends, internationale verschillen, determinanten en effecten. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 29, 258-278.
Websites