Factsheets

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat schoolweigering is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om patiënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie bij schoolweigering

Factsheet Schoolweigering

Bij schoolweigering ervaren jeugdigen spanning en stress rondom het naar school gaan en/of op school zijn. Dit leidt vaak tot schoolverzuim. Schoolweigering heeft vaak een grote impact op de ontwikkeling van de jeugdige en gaat niet zomaar over. Het is daarom belangrijk om op tijd te reageren en in kaart te brengen wat de problemen in stand houdt. Cgt is een effectieve interventie om schoolweigering aan te pakken.

 

Tot stand gekomen met dank aan David Heyne

Download de factsheet

Bronnen

Heyne, D., Gren-Landell, M., Melvin, G., & Gentle-Genitty, C. (2018). Differentiation Between School Attendance Problems: Why and How? Cognitive and Behavioral Practice. https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2018.03.006

Heyne, D., Sauter, F.M., Ollendick, T.H., van Widenfelt, B.M., & Westenberg, P.M. (2014). Developmentally sensitive cognitive behavioral therapy for adolescent school refusal: Rationale and illustration. Clinical Child and Family Psychology Review, 17, 191-215. doi: 10.1007/s10567-013-0160-0

Ingul, J.M., Havik, T., & Heyne, D. (2018). Emerging school refusal: A school-based framework for identifying early signs and risk factors. Cognitive and Behavioral Practice. https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2018.03.005

Maynard, B.R., Heyne, D., Brendel, K.E., Bulanda, J.J., Thompson, A.M., & Pigott, T.D. (2018). Treatment for school refusal among children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Research on Social Work Practice, 28, 56-67.  https://doi.org/10.1177%2F1049731515598619

Links

International Network for School Attendance (INSA):
https://insa.network/netherlands

Zorgstandaard angstklachten en angststoornissen:

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/angstklachten-en-angststoornissen