Factsheets

Als cgt’er kun je de factsheet gebruiken om met kennis van de feiten en standpunten deel te nemen aan discussies over ROM. Ook kun je cliënten informeren over de verschillende doelen van de ROM-metingen.

Benchmarken op basis van ROM-data

Benchmarken op basis van ROM-data (samenvatting)

Er is veel discussie in de ggz over benchmarken met ROM-gegevens. Maar wat is dat nu precies, waarom doen we het, en welke methodologische en ethische problemen spelen er rondom benchmarken? De VGCt dook in het onderwerp en sprak verschillende experts. In het artikel Benchmarken op basis van ROM-data kun je het resultaat lezen. De belangrijkste punten hebben we ook voor je samengevat in deze factsheet.

Download de samenvatting

Bronnen
 1.  Algemene Rekenkamer. Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg (2017). http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2017/01/Bekostiging_van_de_curatieve_geestelijke_gezondheid
 2. https://www.stopbenchmark.com/
 3. de Jong, K., Tiemens, B., Verbraak, M.J.P.M.e.a. (2017). Red ROM als kwaliteitsinstrument. Tijdschrift voor Psychiatrie, 59, 242-244. http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/59-2017-4-artikel-dejong.pdf
 4. van Os, J., & Delespaul, P. (2017) Een Kwaliteitskader voor de GGZ. https://www.stopbenchmark.com/wp-content/uploads/2017/04/Kwaliteitskader-GGZ-2017-J.-van-Os.pdf
 5. Oudejans, S., Spits, M., & Schippers, G. (2011) Leren van uitkomsten - van taseki naar jiseki. Uit: van der Vlist, P., Mulder, N., van Hees, S.(red.) Van meten naar weten: ROM in de ggz. Amsterdam : Boom, 2011.
 6. de Beurs, E., Barendregt, M., & Warmerdam, L (2017). Inleiding: een tipje van de sluier na vijf jaar benchmarken. Uit: Behandel uitkomsten: bron voor kwaliteitsbeleid in de ggz. Amsterdam : Boom, 2017.
 7. Noom, R.M.J., de Jong, K., Tiemens, B., e.a. (2012). Routine outcome monitoring en benchmarking: hoe kunnen we behandelresultaten op een zorgvuldige manier vergelijken? Tijdschrift voor Psychiatrie, 54 (2), pp. 141 - 145.
 8. Delespaul, A.E.G. (2015) Routine outcome measurement in the Netherlands-A focus on benchmarking. International Review of Psychiatry, Early Online: 1-9.
 9. Stichting Benchmark GGZ. https://www.sbggz.nl/Benchmarken?contentitem=e7f263cc-6c13-49fe-ae7c-a0e79daaafd&paragraph=11d6d2e2-db10-4bd9-9110-aa9235635947#Confounding-van-uitkomsten-of-casemix-correctie.
 10. Nederlands Zorginstituut. https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/paginas/transparantiekalender.aspx.
 11. van Venrooij, A.(2017). Kwaliteitsinformatie vanuit het perspectief van de patiënt. Uit: Behandeluitkomsten: bron voor kwaliteitsbeleid in de ggz.
 12. MIND. http://www.platformggz.nl/lpggz/newsitems/ni003332#.WNoPVzrnMlA.twitter
 13. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/de-zorgagenda-voor-een-gezonde-samenleving