Supervisor

 

Ik wil me herregistreren als supervisor

Als supervisor moet je elke vijf jaar je herregistratie aanvragen. Als je voldoet aan de herregistratievereisten voor het supervisorschap, dan word je ook automatisch geherregistreerd als cognitief gedragstherapeut. Hieronder vind je een samenvatting van de herregistratie-eisen. Kijk voor alle eisen in het Registratiereglement cgt’ers en supervisoren.

Herregistratie-eisen
 • Werkervaringseis

  In je herregistratieperiode moet je ten minste 3120 uren gewerkt hebben op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan je ten minste 1560 uren besteed moet hebben aan het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutisch behandelingen. Zie het  Registratiereglement voor cgt’ers en supervisoren voor de uitwerking.

 • Nascholingspunten

  In je herregistratieperiode heb je ten minste 60 nascholingspunten behaald, waarvan ten minste 30 punten op het gebied van cgt én ten minste 10 punten op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek. De overige 20 punten mag je naar eigen inzicht besteden aan nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of cgt.

  Er geldt een overgangsregeling: tot juli 2019 hoef je nog niet minimaal 10 punten op het gebied van supervisie en/of didactiek gehaald te hebben, en is het voldoende als je 60 nascholingspunten op het gebied van cgt hebt behaald.

  Zie PE-Online voor het aanbod aan bij-/nascholing (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

 • Supervisie, leertherapie en onderwijs geven

  Je hebt in je herregistratieperiode ten minste 50 uur of sessies supervisie, leertherapie en/of onderwijs gegeven.

 • Herregistratie aanvragen

  Je herregistratie vraag je aan via PE-Online. Je kunt ervoor kiezen om na ten minste drie jaar je herregistratie aan te vragen. Als de aanvraag correct, volledig en betaald is, dan beoordeelt de registratiecommissie de aanvraag binnen twee maanden. Na een positief besluit gaat je nieuwe herregistratieperiode op de eerste dag van de volgende maand in.

  Uitleg PE-dossier aanmelden (video)

   

 • Uitstel

  Als je niet binnen vijf jaar voldoet aan de vereisten voor herregistratie dan wordt je lidmaatschap en registratie beëindigd.

  Het is mogelijk om uitstel aan te vragen en de herregistratietermijn met maximaal één jaar te verlengen, hiervoor moet je wel compensatiepunten halen. Ook is het mogelijk om na beëindiging je registratie opnieuw te verkrijgen. Lees meer over deze opties in het registratiereglement.

Meer informatie

Over (her)registratie
Over het geven van supervisie, leertherapie en onderwijs

Wat doet een supervisor/docent?

Als supervisor VGCt ben je bevoegd en bekwaam om supervisie te geven, les te geven en leertherapie te geven aan cognitief gedragstherapeuten (in opleiding) en cognitief gedragstherapeutisch werkers (in opleiding). 

Hieronder lees je in het kort wat een supervisor/docent allemaal kan en mag doen. Op deze pagina vind je meer informatie over supervisie, leertherapie en lesgeven.

 
 • Supervisie

  Supervisie is vakgerichte persoonlijke begeleiding, gericht op de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant. Als supervisor beoordeel je of de supervisant zijn professioneel functioneren voldoende ontwikkelt. 

 • Leertherapie

  Leertherapie is een vorm van begeleiding waardoor de cognitief gedragstherapeut in opleiding zijn eigen reacties op (problemen van) cliënten leert te erkennen en te herkennen. Ook leert de cognitief gedragstherapeut in opleiding hoe hij zijn eigen denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor zijn beroepsuitoefening kan optimaliseren. 

 • Lesgeven

  Supervisoren zijn bevoegd om les te geven in alle soorten scholing die door de VGCt wordt geaccrediteerd. Je kunt zelf of samen met een collega een cursus opzetten of in opdracht van een opleidingsinstelling een cursus verzorgen. Voor het lesgeven ontvang je nascholingspunten voor je eigen herregistratie.

  Cursisten kunnen de cursus laten meetellen in hun opleidingstraject van de VGCt als de cursus is geaccrediteerd door de VGCt voor de juiste categorie.

  Als docent van een basiscursus ontvang je van het opleidingssecretariaat informatiepakketten voor alle cursisten. Ben je docent en heb je deze pakketten niet ontvangen voor je cursisten? Neem dan contact op met het opleidingssecretariaat via opleidingen@vgct.nl.

 • Gevonden worden door supervisanten

  Ieder lid van de VGCt heeft een profiel op vgct.nl. Hier kun je jezelf als supervisor profileren. Je kunt in het tabblad ‘mijn supervisorgegevens’ aangeven wat je expertises en doelgroepen zijn en of je plek hebt voor nieuwe supervisanten (dit tabblad is alleen zichtbaar als je supervisor bent). Ook is er een leeg veld waar je extra informatie kunt vermelden. Je kunt in je profiel onder andere aanvinken of je plaats hebt voor supervisanten. 

 •  

   

Nascholing: wat telt mee voor supervisievaardigheden en/of didactiek?

Voor de 10 herregistratiepunten supervisievaardigheden en/of didactiek tellen mee:

 • Geaccrediteerde nascholing op dit gebied
 • Geaccrediteerde onderlinge toetsing voor supervisoren en/of docenten
 • Volgen van supervisie over supervisie of docentschap
 • Deelname aan intervisie-bijeenkomsten op dit gebied
 • Andere activiteiten, zoals een artikel schrijven (dit beoordeelt de registratiecommissie)

Vanaf 1 juli 2019 moeten bij herregistratie deze 10 punten zijn behaald.

Supervisorenmiddag 2019

Supervisorenmiddag 2018

Supervisorenmiddag 2017

Supervisorenmiddag 2016

Supervisorenmiddag 2015 - Wat doet een goede supervisor?

Supervisorenmiddag 2014

Supervisorenmiddag 2013

Workshop supervisie en het ontwerpen van functie- en betekenisanalyses

Inleidende presentatie

Workshop: Onderwijs geven over FABA’s

door Erik ten Broeke
Een vaak gehoord probleem voor zowel docenten als supervisoren is dat werken met en onderwijzen van FABA lastig kan zijn. Cursisten ervaren de uitleg van docenten over FABA vaak als abstract en zien en ervaren niet de waarde ervan in de praktijk. De uitdaging voor docenten is ervoor te zorgen dat cursisten het maken van relevante FABA goed onder de knie krijgen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat hoe beter de docent zelf is in het maken en gebruiken van FABA, des te makkelijker het wordt de noodzakelijke kennis en vaardigheden effectief over te brengen. Deze workshop is dan ook bedoeld om je eigen kennis op het gebied van het gebruik van FABA aan te scherpen, zodat je vaardiger wordt in het overbrengen van de desbetreffende werkwijze aan je cursisten.

Om optimaal te kunnen profiteren van de workshop is het belangrijk om vooraf te bedenken wat je eigen uitdagingen zijn bij het opstellen van FABA en – in het verlengde daarvan – wat met name lastig is bij het onderwijs rond dit onderwerp. Bij aanvang worden de onderwerpen geïnventariseerd en daarna uitgewerkt door 1) het bespreken van het conceptuele kader van FABA, 2) het geven technische tips en 3) het bespreken van casuïstische voorbeelden.

Doel

Na afloop van de workshop heb je handvatten voor optimaal onderwijs omtrent FABA aan cursisten uit basis en vervolgopleidingen cgt.

Download de presentatie

Workshop: Werken met trainingsacteurs

Door Loek Peute en Carla Steeman
Deelnemers aan cursussen die recent hun master behaalden zijn gewend aan een rijke leeromgeving en verwachten veel hun docenten. Docenten willen op hun beurt tegemoetkomen aan hooggespannen verwachtingen van hun cursisten en ook aan de uitdaging van de klinische praktijk om competente cognitief gedragstherapeuten af te leveren. Het werken met trainingsacteurs biedt de mogelijkheid om zo’n ‘rijke en uitdagende leeromgeving’ te creëren.

Sommige docenten hebben hier weinig ervaring mee of vinden het lastig om voor zich te zien hoe ze een acteur in kunnen zetten. Anderen werken er al mee, maar zouden meer willen weten hoe ze het op een andere manier in kunnen zetten.

In deze workshop maak je kennis met het werken met een trainingsacteur en weet je hoe je een acteur in kunt zetten. Je gaat ook zelf praktisch aan de slag.

Doel

Na afloop van de workshop:

 • Weet je wat het nut is van het inzetten van een trainingsacteur.
 • Heb je kennisgemaakt met het werken met een acteur.
 • Heb je kennisgemaakt met een aantal vormen waarmee je kunt werken met een acteur in de lessen.

Download de presentatie