Supervisor

Afbeelding vernieuwing cgt-opleiding - supervisor


Als supervisor VGCt ben je bevoegd en bekwaam om supervisie te geven, les te geven en leertherapie te geven aan cognitief gedragstherapeuten (in opleiding) en cognitief gedragstherapeutisch werkers (in opleiding). 

Zie het competentieprofiel supervisor
Zie het competentieprofiel docent

 

 

Ik wil supervisor worden

Wanneer je ten minste drie jaar bent geregistreerd als cognitief gedragstherapeut VGCt®, kun je je registratie als supervisor VGCt® aanvragen.

Registratie-eisen
 1. Je hebt een BIG-registratie.
 2. Je hebt een door de VGCt geaccrediteerde supervisorencursus afgerond.
 3. Je hebt in de drie tot vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag minimaal 4160 uur op ggz-gebied gewerkt, waarvan minimaal 2080 uur aan cgt-behandelingen.
 4. Je hebt in de drie tot vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag 30 nascholingspunten behaald.

Voor punt 3 en 4 is het belangrijk om na te gaan hoe lang deze periode van drie tot vijf jaar voor jou is:

 • Ben je al langer dan vijf jaar geregistreerd als cgt’er, dan start de periode vijf jaar voorafgaand aan de datum waarop je de aanvraag voor de registratie als supervisor indient.
 • Ben je tussen de drie en vijf jaar geregistreerd als cgt’er, dan start de periode op het moment dat je bent geregistreerd als cgt’er.

Lees de uitwerking van deze eisen na in het registratiereglement voor cgt'ers en supervisoren.

Registratie aanvragen

Je registratie vraag je aan door het aanvraagformulier supervisor in te vullen. Als de aanvraag correct en volledig is, dan beoordeelt de registratiecommissie de aanvraag normaal gesproken binnen drie maanden. Na een positief besluit gaat je registratie als supervisor op de eerste dag van de volgende maand in.

Supervisie geven? Eerst registreren!

Vanaf het moment dat je als supervisor geregistreerd bent, ben je bevoegd om supervisie te geven. Bij de VGCt zijn lidmaatschap en registratie aan elkaar verbonden. Je betaalt jaarlijks contributie.

Veelgestelde vragen

Kijk bij onze veelgestelde vragen of jouw vraag er ook tussen staat. Heb je het antwoord niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

Ik ben supervisor

Als supervisor moet je elke vijf jaar je herregistratie aanvragen. Als je voldoet aan de herregistratievereisten voor het supervisorschap, dan word je ook automatisch geherregistreerd als cognitief gedragstherapeut. Hieronder vind je een samenvatting van de herregistratie-eisen. Kijk voor alle eisen in het Registratiereglement cgt’ers en supervisoren.

Herregistratie-eisen
 • Werkervaringseis

  In je herregistratieperiode moet je ten minste 3120 uren gewerkt hebben op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan je ten minste 1560 uren besteed moet hebben aan het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutisch behandelingen. Zie het  Registratiereglement voor cgt’ers en supervisoren voor de uitwerking.

 • Nascholingspunten

  In je herregistratieperiode heb je ten minste 60 nascholingspunten behaald, waarvan ten minste 30 punten op het gebied van cgt én ten minste 10 punten op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek. De overige 20 punten mag je naar eigen inzicht besteden aan nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of cgt.

  Er geldt een overgangsregeling: tot juli 2019 hoef je nog niet minimaal 10 punten op het gebied van supervisie en/of didactiek gehaald te hebben, en is het voldoende als je 60 nascholingspunten op het gebied van cgt hebt behaald.

  Zie PE-Online voor het aanbod aan bij-/nascholing (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

 • Supervisie, leertherapie en onderwijs geven

  Je hebt in je herregistratieperiode ten minste 50 uur of sessies supervisie, leertherapie en/of onderwijs gegeven.

 • Herregistratie aanvragen

  Je herregistratie vraag je aan via PE-Online. Je kunt ervoor kiezen om na ten minste drie jaar je herregistratie aan te vragen. Als de aanvraag correct, volledig en betaald is, dan beoordeelt de registratiecommissie de aanvraag binnen twee maanden. Na een positief besluit gaat je nieuwe herregistratieperiode op de eerste dag van de volgende maand in.

  Uitleg PE-dossier aanmelden (video)

   

 • Uitstel

  Als je niet binnen vijf jaar voldoet aan de vereisten voor herregistratie dan wordt je lidmaatschap en registratie beëindigd.

  Het is mogelijk om uitstel aan te vragen en de herregistratietermijn met maximaal één jaar te verlengen, hiervoor moet je wel compensatiepunten halen. Ook is het mogelijk om na beëindiging je registratie opnieuw te verkrijgen. Lees meer over deze opties in het registratiereglement.

Zie ook thema supervisor

Naar kennisnet en toolkit supervisor