Supervisor

Als supervisor VGCt ben je bevoegd en bekwaam om supervisie te geven, les te geven en leertherapie te geven aan cognitief gedragstherapeuten (in opleiding) en cognitief gedragstherapeutisch werkers (in opleiding). 

Registratie-eisen

 • Je hebt een BIG-registratie.
 • Je bent minimaal één keer geherregistreerd als cognitief gedragstherapeut VGCt.
 • Je bent minimaal 16 uur per week werkzaam in de (g)gz, waarvan je minimaal 8 uur per week besteedt aan het uitvoeren van cgt-behandelingen.
 • Je hebt een door de VGCt geaccrediteerde supervisorencursus afgerond.

Registratie aanvragen
Je registratie vraag je aan door het aanvraagformulier in te vullen. Vanaf het moment dat je als supervisor geregistreerd bent, ben je bevoegd om supervisie te geven. Bij de VGCt zijn lidmaatschap en registratie aan elkaar verbonden. Je betaalt jaarlijks de contributie die bij jouw registratie hoort.

Herregistratie

Als supervisor moet je elke vijf jaar je herregistratie aanvragen. Als je voldoet aan de herregistratievereisten voor het supervisorschap, dan word je ook automatisch geherregistreerd als cognitief gedragstherapeut. Hieronder vind je een samenvatting van de herregistratie-eisen. Kijk voor alle eisen in het Registratiereglement voor cognitief gedragstherapeuten en supervisoren VGCt®.

 • Werkervaringseis

  Je bent minimaal 4160 uren werkzaam bent geweest op het gebied van de (g)gz, waarvan je minimaal 2080 uren cognitief gedragstherapeutische procedures hebt uitgevoerd. Tot 1 januari 2017 geldt er een overgangsregeling, kijk hiervoor in het registratiereglement.

 • Nascholingspunten

  In de afgelopen vijf jaar heb je 60 nascholingspunten behaald.

  Zie PE-Online voor het aanbod aan bij-/nascholing (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

 • Supervisie, leetherapie en onderwijs

  Je hebt minimaal 50 uur of sessies supervisie, leertherapie en/of onderwijs gegeven.

  Bij voorkeur heb je daarnaast één of meerdere supervisanten begeleid bij het schrijven van hun N=1-verslag.

 • Herregistratie aanvragen

  Je herregistratie vraag je aan via PE-Online. Vanaf 180 dagen vóór afloop van de herregistratietermijn kan je je PE-portfolio al indienen. Als de aanvraag correct, volledig en betaald is, dan zal de registratiecommissie de aanvraag normaal gesproken binnen twee maanden beoordelen.

 • Uitstel

  Als je niet binnen vijf jaar voldoet aan de vereisten voor herregistratie dan wordt je lidmaatschap en registratie beëindigd.

  Het is mogelijk om uitstel aan te vragen en de herregistratietermijn met maximaal één jaar te verlengen, hiervoor moet je wel compensatiepunten halen. Ook is het mogelijk om na beëindiging je registratie opnieuw te verkrijgen. Lees meer over deze opties in het registratiereglement.