Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap van de VGCt loopt per kalenderjaar. Als je wilt opzeggen, doe je dit schriftelijk (postbus 14081, 3508 SC Utrecht) of per e-mail (info@vgct.nl), graag met een reden van de opzegging, vóór 1 december van het lopende jaar, voor het volgend kalenderjaar. Dus opzeggen voor 1 december 2021 betekent dat je per 1 januari 2022 geen lid meer bent.