Herregistratie cognitief gedragstherapeutisch werker

Als je bent ingeschreven in het register cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt®, mag je deze naam als titel voeren. Je hebt toegang tot de vereniging en alle faciliteiten en activiteiten daarvan. 

Iedere vijf jaar moet je je herregistreren als cognitief gedragstherapeutisch werker. Zo waarborgt de VGCt de kwaliteit van haar leden en registraties. Je kan ervoor kiezen om na ten minste drie jaar je herregistratie aan te vragen. De vereisten blijven dan hetzelfde.

Herregistratie

Om voldoende nageschoold en ervaren te blijven, moet je je elke vijf jaar herregistreren. Zo waarborgt de VGCt de kwaliteit van haar leden.

 • Welke eisen zijn er voor herregistratie?

  Alle herregistratie-eisen staan beschreven in het Registratiereglement voor cognitief gedragstherapeutisch werkers VGCt®. Kort samengevat kun je je herregistreren als cognitief gedragstherapeutisch werker wanneer je in de herregistratieperiode:

  • Minimaal 3120 uren werkzaam bent geweest op het gebied van de (g)gz, waarvan je minimaal 1560 uren cognitief gedragstherapeutische procedures hebt uitgevoerd.
  • 50 supervisiesessies hebt gevolgd.
  • 18 nascholingspunten hebt behaald.
 • Mag ik supervisie krijgen van een andere cgw’er voor mijn herregistratie?

  Bij herregistratie mogen maximaal 10 van de 50 supervisie-uren gegeven worden door hiervoor bevoegde cgw’er. De overige uren worden gegeven door een cognitief gedragstherapeut VGCt® of supervisor VGCt®. 

  Zie cgw-supervisiegevers (tweede tabblad) voor cgw’ers zoeken die bevoegd zijn om herregistratie te geven (inlog vereist).

 • Hoe kan ik andere cgw’ers supervisie geven voor hun herregistratie?

  Je kunt de bevoegdheid om als cgw’er supervisie te geven aan een cgw’er die zich wil herregistreren verkrijgen door zes uur training te volgen bij een supervisor VGCt®. Het doel van deze training is het aanleren van supervisievaardigheden. De supervisor mag zelf bepalen hoe deze training eruitziet, zolang de training uit minimaal zes contacturen bestaat. De leidraad bij deze training is het boek Supervisie in de GGz van Ruud Beunderman. De training hoeft niet geaccrediteerd te worden bij de VGCt.

  Alle voorwaarden kun je lezen in artikel 2.2.1 van het Registratiereglement voor cognitief gedragstherapeutisch werkers VGCt®. De 'Verklaring training supervisievaardigheden' staat, net als het reglement, op de pagina Reglementen, formulieren en richtlijnen.

 • Wat gebeurt er als ik te laat ben met herregistreren?

  Als je niet binnen vijf jaar voldoet aan de vereisten voor herregistratie dan wordt je lidmaatschap en registratie beëindigd.

  Het is mogelijk om uitstel aan te vragen en de herregistratietermijn met maximaal één jaar te verlengen, hiervoor moet je wel compensatiepunten halen. Ook is het mogelijk om na beëindiging je registratie opnieuw te verkrijgen. Lees meer over deze opties in het registratiereglement.

 • Hoe kan ik me herregistreren?

  Je herregistratie vraag je aan via PE-online. Je kunt ervoor kiezen om na ten minste drie jaar je herregistratie aan te vragen. Als de aanvraag correct, volledig en betaald is, dan beoordeelt de registratiecommissie je aanvraag normaal gesproken binnen drie maanden. Na een positief besluit word je met ingang van de eerste dag van de volgende maand geherregistreerd.

Uitstel

Als je nog niet voldoet aan de herregistratie-eisen, kan je voor maximaal 12 maanden uitstel aanvragen in PE-online. Als dit wordt verleend, moet je in deze periode je resterende plus extra nascholingspunten en/of supervisiesessies halen (zie het Registratiereglement cgw’ers, pagina 11 ).