Herregistratie cognitief gedragstherapeut

Als je bent ingeschreven in het register cognitief gedragstherapeut VGCt®, mag je deze naam als titel voeren. Je hebt toegang tot de vereniging en alle faciliteiten en activiteiten daarvan. 

Iedere vijf jaar moet je je herregistreren als cognitief gedragstherapeut. Zo waarborgt de VGCt de kwaliteit van haar leden en registraties. Je kan ervoor kiezen om na ten minste drie jaar je herregistratie aan te vragen. De vereisten blijven dan hetzelfde.

Herregistratie

Om je herregistratie aan te vragen, moet je voldoen aan de nascholings- en werkervaringseisen. Hieronder vind je een samenvatting van de eisen. Kijk voor alle eisen in het Registratiereglement voor cgt’ers en supervisoren.

 • Werkervaringseis

  In je herregistratieperiode moet je ten minste 3120 uren gewerkt hebben op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan je ten minste 1560 uren besteed moet hebben aan het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutisch behandelingen. Zie het  Registratiereglement voor cgt’ers en supervisoren voor de uitwerking.

 • Nascholingspunten

  In je herregistratieperiode heb je ten minste 30 nascholingspunten behaald.

  Zie PE-Online voor het aanbod aan bij-/nascholing (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

  Let op: Het volgen van een supervisorencursus telt niet mee als nascholing ten behoeve van je herregistratie als cognitief gedragstherapeut. Voor vragen, neem contact op via opleidingen@vgct.nl.

 • Herregistratie aanvragen

  Je herregistratie vraag je aan via PE-Online. Je kunt ervoor kiezen om na ten minste drie jaar je herregistratie aan te vragen. Als de aanvraag correct, volledig en betaald is, dan beoordeelt de registratiecommissie de aanvraag normaal gesproken binnen drie maanden. Na een positief besluit gaat je nieuwe herregistratieperiode op de eerste dag van de volgende maand in.

 • Uitstel

  Als je niet binnen vijf jaar voldoet aan de vereisten voor herregistratie, worden je lidmaatschap en registratie beëindigd.

  Het is mogelijk om uitstel aan te vragen en de herregistratietermijn met maximaal één jaar te verlengen, hiervoor moet je wel compensatiepunten halen. Ook is het mogelijk om na beëindiging je registratie opnieuw te verkrijgen. Lees meer over deze opties in het Registratiereglement voor cgt’ers en supervisoren.