Contributie

 Tarieven 2019

 • Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt i.o. € 72,-
 • Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt € 103,-
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt i.o. € 249,-*
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt € 294,-
 • Supervisor VGCt € 367,-
 • Wetenschappelijk onderzoeker VGCt € 175,-
 • Ereleden € 0,-
 • Belangstellenden, volledig dienstenpakket € 175,-
 • Belangstellenden (basiscursisten) € 72,-
 • Belangstellenden 65+ (op 1-1-2018 65 jaar of ouder) € 89,-
 • Huur PE-portfolio € 25,- (zonder VGCt-registratie en lidmaatschap: info over PE-portfolio huren)

* Voor cognitief gedragstherapeuten in opleiding is het lidmaatschap de eerste drie jaar na het beëindigen van de basiscursus goedkoper. Je betaalt € 99,- in het jaar dat je de basiscursus afrondt (of een bedrag naar rato afhankelijk van de maand waarin je lid wordt), € 149,- in het jaar daaropvolgend en € 199,- vanaf drie jaar na de einddatum van de basiscursus. Rond je de basiscursus af tussen 1 oktober en 31 december, dan betaal je voor het jaar daarop ook de contributie voor jaar 1.

In 2019 zijn de contributietarieven als volgt:

  • € 99,- (De basiscursus is op of na 1 oktober 2018 afgerond)
  • € 149,- (De basiscursus is voor 1 oktober 2018 afgerond)
  • € 199,- (De basiscursus is in 2017 afgerond)
  • € 249,- (De basiscursus is voor 2017 afgerond)

Inning van de contributie

De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. Als je na 1 januari lid wordt, betaal je contributie naar rato. Je moet binnen 30 dagen na ontvangst van de digitale factuur betalen of kunt kiezen voor automatische incasso. Meer informatie vind je in het contributiereglement.

Kies voor gemak
Wij kunnen elk jaar je contributie automatisch incasseren. Dan heb jij er geen omkijken meer naar en blijven je ledenvoordelen in stand. Het bedrag wordt in drie termijnen van je rekening afgeschreven: op 1 april, 1 juli en 1 oktober. Vul de machtiging in en mail deze naar info@vgct.nl. Vanaf volgend contributiejaar hoef je dan niets meer te doen. Mocht je het niet eens zijn met de afschrijving dan kun je deze altijd binnen 56 dagen terug laten boeken. Download de machtiging automatische incasso.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van de VGCt loopt per kalenderjaar. Als je wilt opzeggen, doe je dit schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar, voor het volgend kalenderjaar. Dus opzeggen voor 1 december 2019 betekent dat je per 1 januari 2020 geen lid meer bent. 

Vragen over contributie

 

Beoordelingskosten

Voor (her)registratie worden kosten berekend voor de beoordeling van je portfolio en dossier.

 • Registratie cognitief gedragstherapeutisch werker € 50,-
 • Herregistratie cognitief gedragstherapeutisch werker € 50,- 
   
 • Registratie cognitief gedragstherapeut, leden € 100,- en niet-leden € 350,-           
  Je komt in aanmerking voor de ledenprijs als je minimaal een jaar lid bent. 
 • Herregistratie cognitief gedragstherapeut € 50,-

 • Registratie supervisor € 100,-
 • Herregistratie supervisor € 50,-
 • Herregistratie wetenschappelijk onderzoeker € 50,-

 • Individueel deviatieadvies, leden € 100,- en niet-leden € 150,
 • Deviatieadvies cgw’ers, leden € 75,- en niet-leden € 125,-
 • Buitenlandse nascholing (cursus met draaiboek) € 50,-
 • Buitenlandse nascholing (congres < 10 minuten) gratis

 • Beoordeling van bezwaren € 50,-

Accreditatietarieven

Aan het aanvragen van accreditatie voor een cursus zijn kosten verbonden. Alle bedragen zijn inclusief 21% btw. Facturen worden per mail gestuurd. 

 • Basiscursussen
  • Volledig (1 jaar) € 423,- 
  • Volledig in de Gz-opleiding (3 jaar) € 850,- 
  • Introductiedeel (1 jaar) € 182,- 
  • Introductiedeel in de gz-opleiding (3 jaar) € 423,- 
  • Verdiepingsdeel (1 jaar) € 182,- 
  • Verdiepingsdeel in de Gz-opleiding (3 jaar) € 634,-
  • Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt (1 jaar) € 182,-
 • Vervolgcursussen
  • Tot 100 uur (1 jaar) € 182,- 
  • Vanaf 100 uur (1 jaar) € 423,- 
 • Nascholing
  • Alle nascholingsactiviteiten (1 jaar) € 182,- 
  • Alle nascholingsactiviteiten (3 jaar) € 423,- 
 • Supervisorencursus

   

  • Alle cursussen (1 jaar) € 182,- 
 • Bezwaar

  Als je vindt dat je accreditatieaanvraag ten onrechte is afgewezen, dan kun je hiertegen bezwaar maken. De beoordelingskosten bij het indienen van een bezwaar tegen een afgewezen accreditatieaanvraag zijn € 62,-. Als je bezwaar gegrond wordt verklaard, krijg je het dubbele bedrag terug.