Contributietarieven

 • Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt i.o. (leden B i.o.) € 72,-
 • Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt (leden B) € 103,-
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt i.o. (leden A i.o.) € 249,-
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt (leden A) € 294,-
 • Supervisor VGCt (leden A) € 367,-
 • Ereleden € 0,-
 • Belangstellenden, volledig dienstpakket € 175,-
 • Belangstellenden (basiscursisten) € 72,-
 • Belangstellenden 65+ (belangstellenden die op 1-1-2017 65 jaar of ouder zijn) € 89,-
 • Informatieabonnement € 25,- (het is niet meer mogelijk om je hiervoor aan te melden)

Inning van de contributie

De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. Als je na 1 januari lid wordt, betaal je contributie naar rato. Je moet binnen 30 dagen na ontvangst van de digitale factuur betalen of kunt kiezen voor automatische incasso. Meer informatie vind je in het contributiereglement.

Kies voor gemak
Wij kunnen elk jaar je contributie eind februari automatisch incasseren. Dan heb jij er geen omkijken meer naar en blijven je ledenvoordelen in stand. Vul de machtiging met pen in, stuur deze gratis per post naar het bureausecretariaat of scan de machtiging en mail deze naar info@vgct.nl. Vanaf volgend contributiejaar hoef je dan niets meer te doen. Mocht je het niet eens zijn met de afschrijving dan kun je deze altijd binnen 56 dagen terug laten boeken. Download de machtiging automatische incasso.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van de VGCt loopt per kalenderjaar. Als je wilt opzeggen, doe je dit schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar, voor het volgend kalenderjaar. Dus opzeggen voor 1 december 2017 betekent dat je per 1 januari 2018 geen lid meer bent. 

Beoordelingskosten

Voor (her)registratie worden kosten berekend voor de beoordeling van je portfolio.

 • Registratie cognitief gedragstherapeutisch werker € 61,-
 • Herregistratie cognitief gedragstherapeutisch werker € 61,-  

 • Registratie cognitief gedragstherapeut, leden € 115,- en niet-leden € 379,-           
  Je komt in aanmerking voor de ledenprijs als je minimaal een jaar lid bent. 
 • Herregistratie cognitief gedragstherapeut € 61,-

 • Registratie supervisor € 115,-
 • Herregistratie supervisor € 61,-

 • Individueel deviatieadvies, leden € 101,- en niet-leden € 152,-
 • Deviatieadvies korter dan 10 minuten: gratis
 • Buitenlandse nascholing (cursus met draaiboek) € 61,-
 • Buitenlandse nascholing (congres < 10 minuten) gratis
 • Deviatieadvies cgw’ers, leden € 76,- en niet-leden € 127,-

Voordelen lidmaatschap

 • De titel cognitief gedrags-therapeut(isch werker) VGCt®
 • Korting op congressen, workshops , studiedagen etc.
 • Live-toegang tot en korting op VGCt-webinars
 • Persoonlijk digitaal PE-portfolio
 • Vacatures per mail (optioneel)
 • Korting op cliëntenbrochures
 • De laatste vakinformatie:

Tijdschrift Gedragstherapie
- Cgt-boeken met 20% korting
Nieuwsbrieven (papier+mail)
- Toegang tot ledendeel van kennisnet

Daarnaast kun je:

Lees meer