Contributie

 

Tarieven 2018

 • Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt i.o. € 72,-
 • Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt € 103,-
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt i.o.  
  • 1e jaar na afronding basiscursus € 99,- */**
  • 2e jaar na afronding basiscursus € 149,- *
  • 3e jaar na afronding basiscursus € 199,- *
  • 4e jaar na afronding basiscursus en volgende jaren € 249,- *

* Je betaalt € 99,- in het jaar dat je de basiscursus afrondt (of een bedrag naar rato afhankelijk van de maand waarin je lid wordt), € 149,- in het jaar daaropvolgend en € 199,- vanaf drie jaar na de einddatum van de basiscursus.

**
Rond je de basiscursus af tussen 1 oktober en 31 december, dan betaal je voor het jaar daarop ook de contributie voor jaar 1 in plaats van de eigenlijke contributie voor jaar 2. Het dááropvolgende jaar betaal je dan de contributie voor jaar 3.

 • Cognitief gedragstherapeut VGCt € 294,-
 • Supervisor VGCt € 367,-
 • Wetenschappelijk onderzoeker VGCt € 175,-
 • Ereleden € 0,-
 • Belangstellenden, volledig dienstenpakket € 175,-
 • Belangstellenden (basiscursisten) € 72,-
 • Belangstellenden 65+ (op 1-1-2018 65 jaar of ouder) € 89,-

 

Inning van de contributie

De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. Als je na 1 januari lid wordt, betaal je contributie naar rato. Je moet binnen 30 dagen na ontvangst van de digitale factuur betalen of kunt kiezen voor automatische incasso. Meer informatie vind je in het contributiereglement.

Kies voor gemak
Wij kunnen elk jaar je contributie automatisch incasseren. Dan heb jij er geen omkijken meer naar en blijven je ledenvoordelen in stand. Het bedrag wordt in drie termijnen van je rekening afgeschreven: op 1 april, 1 juli en 1 oktober. Vul de machtiging in en mail deze naar info@vgct.nl. Vanaf volgend contributiejaar hoef je dan niets meer te doen. Mocht je het niet eens zijn met de afschrijving dan kun je deze altijd binnen 56 dagen terug laten boeken. Download de machtiging automatische incasso.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van de VGCt loopt per kalenderjaar. Als je wilt opzeggen, doe je dit schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar, voor het volgend kalenderjaar. Dus opzeggen voor 1 december 2018 betekent dat je per 1 januari 2019 geen lid meer bent. 

Beoordelingskosten

Voor (her)registratie worden kosten berekend voor de beoordeling van je portfolio.

 • Registratie cognitief gedragstherapeutisch werker € 62,-
 • Herregistratie cognitief gedragstherapeutisch werker € 62,-  
 • Registratie cognitief gedragstherapeut, leden € 117,- en niet-leden € 385,-           
  Je komt in aanmerking voor de ledenprijs als je minimaal een jaar lid bent. 
 • Herregistratie cognitief gedragstherapeut € 62,-
 • Registratie supervisor € 117,-
 • Herregistratie supervisor € 62,-
 • Herregistratie wetenschappelijk onderzoeker € 62,-
 • Individueel deviatieadvies, leden € 103,- en niet-leden € 155,-
 • Deviatieadvies korter dan 10 minuten: gratis
 • Buitenlandse nascholing (cursus met draaiboek) € 62,-
 • Buitenlandse nascholing (congres < 10 minuten) gratis
 • Deviatieadvies cgw’ers, leden € 78,- en niet-leden € 129,-
 • Beoordeling van bezwaren € 62,-

Voordelen lidmaatschap

 • De titel cognitief gedragstherapeut(isch werker) VGCt®
 • Korting op congressen, workshops , studiedagen etc.
 • Live-toegang tot en korting op VGCt-webinars
 • Persoonlijk digitaal PE-dossier
 • Vacatures per mail (optioneel)
 • Korting op cliëntenbrochures
 • De laatste vakinformatie:

- Tijdschrift Gedragstherapie
- Cgt-boeken met 20% korting
- Nieuwsbrieven (papier+mail)
- Toegang tot ledendeel van kennisnet

Daarnaast kun je:

 • Gevonden worden als cgt’er
 • Je aansluiten bij 15 secties
 • N=1-verslagen downloaden
 • Naar vertrouwenspersonen
Lees meer