Contributie

 Tarieven 2022

 • Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt i.o. € 74,-
 • Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt € 106,-
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt i.o. zie onder*
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt i.o. KP zie onder*
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt € 303,-
 • Supervisor VGCt € 378,-
 • Wetenschappelijk onderzoeker VGCt € 125,-
 • Ereleden € 0,-
 • Belangstellenden, volledig dienstenpakket € 180,-
 • Belangstellenden (basiscursisten) € 74,-
 • Belangstellenden 66+ (op 1-1-2021 66 jaar of ouder) € 92,-
 • Huur PE-portfolio € 50,- (zonder VGCt-registratie en lidmaatschap: info over PE-portfolio huren)

* Voor cognitief gedragstherapeuten i.o. en cognitief gedragstherapeuten i.o. KP is het lidmaatschap de eerste drie jaar na het beëindigen van de basiscursus goedkoper.
De contributietarieven zijn als volgt:

 • € 102,- (De basiscursus is afgerond in de afgelopen 9 maanden)
 • € 153,- (De basiscursus is afgerond tussen de 9 en 18 maanden geleden)
 • € 205,- (De basiscursus is afgerond tussen de 18 en 27 maanden geleden)
 • € 256,- (De basiscursus is afgerond langer dan 27 maanden geleden)

Tarieven 2021

Inning van de contributie

De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. Als je na 1 januari lid wordt, betaal je contributie naar rato. Je moet binnen 30 dagen na ontvangst van de digitale factuur betalen of kunt kiezen voor automatische incasso. Meer informatie vind je in het contributiereglement.

Kies voor gemak
Wij kunnen elk jaar je contributie automatisch incasseren. Dan heb jij er geen omkijken meer naar en blijven je ledenvoordelen in stand. Het bedrag wordt in één keer of in drie termijnen van je rekening afgeschreven: op 1 april, 1 juli en 1 oktober. Vul de machtiging in en mail deze naar administratie@vgct.nl. Vanaf volgend contributiejaar hoef je dan niets meer te doen. Mocht je het niet eens zijn met de afschrijving dan kun je deze altijd binnen 56 dagen terug laten boeken. Download de machtiging automatische incasso.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van de VGCt loopt per kalenderjaar. Als je wilt opzeggen, doe je dit schriftelijk of per mail, graag met een reden van de opzegging, vóór 1 december van het lopende jaar, voor het volgend kalenderjaar. Dus opzeggen voor 1 december 2021 betekent dat je per 1 januari 2022 geen lid meer bent. 

Vragen over contributie

 

Beoordelingskosten

Voor (her)registratie worden kosten berekend voor de beoordeling van je portfolio en dossier.

VGCt-leden

 • Registratie cognitief gedragstherapeutisch werker € 55,-
 • Herregistratie cognitief gedragstherapeutisch werker € 55,- 
   
 • Registratie cognitief gedragstherapeut, leden € 108,-          
  Je komt in aanmerking voor de ledenprijs als je minimaal een jaar lid bent. 
 • Herregistratie cognitief gedragstherapeut € 55,-

 • Registratie supervisor € 108,-
 • Herregistratie supervisor € 55,-
 • Herregistratie wetenschappelijk onderzoeker € 55,-
 • Buitenlandse nascholing (cursus met draaiboek) € 55,-
 • Buitenlandse nascholing (congres < 10 minuten) gratis

 • Beoordeling van bezwaren € 55,-

Niet-leden

 • Registratie cognitief gedragstherapeut € 376,-
  Dit tarief geldt ook voor leden die korter dan één jaar lid zijn

Individueel deviatieadvies

 • Individueel deviatieadvies cgt
  leden € 108,- (<10 minuten gratis)
  niet-leden €162,-

 • Individueel deviatieadvies cgw
  leden € 81,- (<10 minuten gratis)
  niet-leden € 135,-

Accreditatietarieven

Aan het aanvragen van accreditatie voor een cursus zijn kosten verbonden. Alle bedragen zijn inclusief 21% btw. Facturen worden per mail gestuurd. 

 • Basiscursussen
  • cgw - Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt (1 jaar) €195,-
  • cgw - Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt (3 jaar) € 454,-
  • cgt - Basisicursus cgt introcuctiedeel (1 jaar) €195,-
  • cgt - Basisicursus cgt verdieping (1 jaar) € 195,-
  • cgt - Basisicursus cgt volledig (1 jaar) € 454,-
  • cgt - Basiscursus cgt introductiedeel (3 jaar) € 454,-
  • cgt - Basiscursus cgt verdieping (3 jaar) € 647,-
  • cgt - Basiscursus cgt volledig (3 jaar) € 885,-
 • Vervolgcursussen
  • Vervolgcursussen tot 100 uur (1 jaar) € 195,- 
  • Vervolgcursussen vanaf 100 uur (1 jaar) € 454,- 
  • Vervolgcursussen (3 jaar) € 454,-
 • Nascholing
  • Nascholing herregistratie cgt (1 jaar) €195,- 
  • Nascholing herregistratie cgt (3 jaar) € 454,-
  • Nascholing herregistratie cgw (1 jaar) € 195,-
  • Nascholing herregistratie cgw (3 jaar) € 454,-
  • Nascholing herregistratie supervisor € 195,-
   supervisievaardigheden / didaktiek (1 jaar) 
  • Nascholing herregistratie supervisor € 454,-
   supervisievaardigheden / didaktiek (3 jaar)
 • Supervisorencursus

   

  • Supervisorencursus VGCt (1 jaar) € 195,-
  • Supervisorencursus VGCt (3 jaar) € 454,-
 • Bezwaar

  Als je vindt dat je accreditatieaanvraag ten onrechte is afgewezen kun je hiertegen bezwaar maken. De beoordelingskosten bezwaar tegen een afgewezen accreditatieaanvraag zijn € 66,-. Als je bezwaar gegrond wordt verklaard krijg je het dubbele bedrag terug.