Cognitief gedragstherapeutisch werker i.o.

In de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt ontwikkel je kennis en vaardigheden waardoor je klachtgerichte problematiek op een gedragstherapeutische manier kunt behandelen.

Als je bent ingeschreven in het register cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt® in opleiding, mag je deze naam als titel voeren. Je hebt toegang tot de vereniging en alle faciliteiten en activiteiten daarvan. De registratie cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt® vraag je binnen drie jaar na het afronden van je basiscursus aan.

Je registratie vraag je aan door het aanvraagformulier in te vullen. Bij de VGCt zijn lidmaatschap en registratie aan elkaar verbonden. Je betaalt jaarlijks de contributie die bij jouw registratie hoort.

Wat houdt het werk van een cgw’er in?

Vooropleidings- en werksettingseisen cgw'er i.o.

Om je registratie voor cgw'er i.o. aan te vragen, dien je te voldoen aan de vooropleidings- en werksettingseisen. Hieronder vind je een samenvatting hiervan. Kijk voor alle eisen in het Registratiereglement voor cognitief gedragstherapeutisch werkers.

 • Vooropleiding

  Je hebt een afgeronde op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo-(bachelor)opleiding, bijvoorbeeld verpleegkunde, sociaal-pedagogische hulpverlening, toegepaste psychologie of maatschappelijke werk en dienstverlening. Deze opleiding bevat aantoonbaar 30 uur gespreksvaardigheden en 30 uur psychopathologie. 

  Heb je een hbo-opleiding gevolgd die niet gericht is op de (g)gz? Dan beoordeelt de registratiecommissie je vooropleiding. Naast je hbo-opleiding moet je een vierdaagse cursus gespreksvaardigheden voor vaktherapeuten en een vijfdaagse cursus psychopathologie voor hulpverleners in de (g)gz hebben gevolgd. 

 • Basiscursus

  Je hebt een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus cgw (48 uur) afgerond waarin je in ieder geval de volgende kennis en vaardigheden hebt ontwikkeld: 

  • Een aantal basale gedragstherapeutische elementen zoals: 
   • een inleiding in zowel de klassieke als de operante conditionering; 
   • het kiezen van het te bewerken probleemgedrag; 
   • het verrichten van observaties en metingen; 
   • het maken van eenvoudige analyses; 
   • het opzetten en uitvoeren van onderdelen van het behandelingsprogramma; 
   • het evalueren van het behandelprogramma;
   • terugrapportage aan de verantwoordelijke cognitief gedragstherapeut; 
   • aspecten van de therapeutische interactie en het motiveren van de cliënt
  • Het behandelen van angststoornissen, stemmingsstoornissen en een derde klachtgebied of stoornis. 
  • In de cognitieve gedragstherapie gebruikte technieken waaronder exposure en responspreventie en (inleiding in) de cognitieve therapie. 

  Per opleidingsinstelling kan de basiscursus op nuances verschillen; let daar dus goed op bij je keuze voor een basiscursus en/of opleidingsinstelling.

  Zie PE-Online voor het aanbod aan basiscursussen (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

 • Werksetting

  Je werkt minimaal twaalf uur per week op het gebied van (g)gz binnen een van de volgende relevante werksettingen: 

  • Specifiek (cognitief) gedragstherapeutische afdeling of behandelcentra.
  • Behandelcentrum voor bijvoorbeeld eetstoornissen, verslavingsproblemen, angst- en stemmingsstoornissen, psychosezorg, verstandelijk beperkten, persoonlijkheidsstoornissen, rehabilitatieafdelingen, forensische behandelcentra, psychiatrische ziekenhuizen of afdelingen, psychogeriatrische afdelingen of verpleeghuizen.
  • Praktijken in de generalistische basis-ggz.
  • Praktijkondersteuner ggz bij een huisarts of huisartsenpraktijk;
  • Andersoortige afdeling of zorgprogramma binnen de ambulante (g)gz of een universitair opleidingsinstituut.
  • Andersoortige centra die naar het oordeel van de registratiecommissie geschikt zijn.

  Binnen deze werksetting voer je ten minste zes uur per week cognitief gedragstherapeutische procedures uit.

Veelgestelde vragen

Kijk bij onze veelgestelde vragen of jouw vraag er ook tussen staat. Heb je het antwoord niet gevonden? Neem dan contact met ons op.