Cognitief gedragstherapeutisch werker

Een cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er) is een hulpverlener op hbo-niveau die cgt-technieken uitvoert. Hij werkt meestal binnen de ggz, de jeugdhulp of in een huisartsenpraktijk als poh-ggz. Cgw’ers werken bijvoorbeeld als spv’er/verpleegkundige, behandelaar of sociotherapeut en voeren protocollaire en wetenschappelijk onderbouwde technieken uit (zie hiervoor de brochure). De cgw’er met VGCt-registratie is een door veel werkgevers in de gezondheidszorg gewaardeerde professional. Er is geen beperking van het aantal opleidingsplaatsen. 

 

Ik wil cgw’er worden

Na een relevante hbo-opleiding volg je de basiscursus (48 uur) en voldoe je aan de werkeis. Daarna kan je cgw’er worden.

Laat je inspireren door cgw-praktijkverhalen en bekijk het traject van opleiding en herregistratie.

Wat doet een cgw’er? Hoe word ik cgw’er?

Opleidings- en werksettingseisen

Om je registratie aan te vragen, voldoe je aan de vooropleidings- en werksettingseisen. Hieronder een samenvatting hiervan. Kijk voor alle eisen in het Registratiereglement voor cgw'ers.

 • Vooropleiding

  Je hebt een afgeronde op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo-(bachelor)opleiding, bijvoorbeeld verpleegkunde, sociaal pedagogische hulpverlening, toegepaste psychologie of maatschappelijk werk en dienstverlening. Deze opleiding bevat aantoonbaar 30 uur gespreksvaardigheden en 30 uur psychopathologie.

  Heb je een hbo-opleiding gevolgd die niet gericht is op de (g)gz? Dan beoordeelt de registratiecommissie je vooropleiding. Naast je hbo-opleiding moet je een vierdaagse cursus gespreksvaardigheden voor vaktherapeuten en een vijfdaagse cursus psychopathologie voor hulpverleners in de (g)gz hebben gevolgd. 

 • Basiscursus

  Je hebt een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus cgw (48 uur) afgerond waarin je in ieder geval de volgende kennis en vaardigheden hebt ontwikkeld: 

  • Een aantal basale gedragstherapeutische elementen zoals: 
   • een inleiding in zowel de klassieke als de operante conditionering; 
   • het kiezen van het te bewerken probleemgedrag; 
   • het verrichten van observaties en metingen; 
   • het maken van eenvoudige analyses; 
   • het opzetten en uitvoeren van onderdelen van het behandelingsprogramma; 
   • het evalueren van het behandelprogramma;
   • terugrapportage aan de verantwoordelijke cognitief gedragstherapeut; 
   • aspecten van de therapeutische interactie en het motiveren van de cliënt.
  • Het behandelen van angststoornissen, stemmingsstoornissen en een derde klachtgebied of stoornis. 
  • In de cognitieve gedragstherapie gebruikte technieken waaronder exposure en responspreventie en (inleiding in) de cognitieve therapie. 

  Per opleidingsinstelling kan de basiscursus op nuances verschillen; let daar dus goed op bij je keuze voor een basiscursus en/of opleidingsinstelling.

  Zie PE-Online voor het aanbod aan basiscursussen (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

 • Werksetting
  • Je hebt ten minste één jaar werkervaring in één van de in het registratiereglement genoemde werksettings.
  • Je werkt minimaal twaalf uur per week op het gebied van (g)gz binnen een van de volgende relevante werksettings: 
   • specifiek (cognitief) gedragstherapeutische afdeling of behandelcentra;
   • behandelcentrum voor bijvoorbeeld eetstoornissen, verslavingsproblemen, angst- en stemmingsstoornissen, psychosezorg, verstandelijk beperkten, persoonlijkheidsstoornissen, rehabilitatieafdelingen, forensische behandelcentra, psychiatrische ziekenhuizen of afdelingen, psychogeriatrische afdelingen of verpleeghuizen;
   • praktijken in de generalistische basis-ggz;
   • praktijkondersteuner ggz bij een huisarts of huisartsenpraktijk;
   • andersoortige afdeling of zorgprogramma binnen de ambulante (g)gz of een universitair opleidingsinstituut;
   • andersoortige centra die naar het oordeel van de registratiecommissie geschikt zijn.

  Binnen deze werksetting voer je ten minste zes uur per week cognitief gedragstherapeutische procedures uit.

 • Supervisie

  Drie jaar na de einddatum van je basiscursus heb je:

  • Minimaal 40 supervisiesessies gevolgd.
  • Twee goedgekeurde supervisie-evaluatieverslagen geschreven. Bij ieder verslag voeg je een ondertekende supervisieverklaring toe.

Registratie aanvragen

Als je al geregistreerd bent als cgw’er in opleiding (cgw’er i.o.), vraag je je registratie aan via het aanvraagformulier cgw’er. Ben je nog niet geregistreerd als cgw’er i.o., dan kun je je registratie aanvragen door het aanvraagformulier cgw’er i.o. in te vullen. Bij de VGCt zijn lidmaatschap en registratie aan elkaar verbonden. Je betaalt jaarlijks de contributie voor cgw’ers.

Aan het aanvragen van de registratie zijn beoordelingskosten verbonden. Het tarief voor personen die al geregistreerd zijn als cgt’ers i.o., is lager dan het tarief voor personen die nog niet geregistreerd zijn.

Als je lid bent van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, kun je je ook aanmelden als cgw’er bij de VGCt. Kijk hiervoor in het Registratiereglement cgw’ers.

Uitstel

Als je als cgw’er i.o. niet binnen drie jaar na de basiscursus voldoet aan de eisen, maar wel minstens 20 supervisiesessies hebt gevolgd, kan je een deviatieadvies aanvragen.

Veelgestelde vragen

Kijk bij onze veelgestelde vragen of jouw vraag er ook tussen staat. Heb je het antwoord niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

Ik ben cgw’er

Als je bent ingeschreven in het register cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt®, mag je deze naam als titel voeren. Je hebt toegang tot de vereniging en alle faciliteiten en activiteiten daarvan. 

Iedere vijf jaar moet je je herregistreren als cognitief gedragstherapeutisch werker. Zo waarborgt de VGCt de kwaliteit van haar leden en registraties. 

Herregistratie
 • Welke eisen zijn er voor herregistratie?

  Alle herregistratie-eisen staan beschreven in het Registratiereglement voor cognitief gedragstherapeutisch werkers VGCt®. Kort samengevat kun je je herregistreren als cognitief gedragstherapeutisch werker wanneer je:

  • Minimaal 3120 uren werkzaam bent geweest op het gebied van de (g)gz, waarvan je minimaal 1560 uren cognitief gedragstherapeutische procedures hebt uitgevoerd. Tot 1 januari 2017 geldt er een overgangsregeling, zie het registratiereglement.
  • 50 supervisiesessies hebt gevolgd.
  • 18 nascholingspunten hebt behaald.
 • Mag ik supervisie krijgen van een andere cgw’er voor mijn herregistratie?

  Bij herregistratie mogen maximaal 10 van de 50 supervisie-uren gegeven worden door hiervoor bevoegde cgw’er. De overige uren worden gegeven door een cognitief gedragstherapeut VGCt® of supervisor VGCt®. 

  Zie cgw-supervisiegevers (tweede tabblad) voor cgw’ers zoeken die bevoegd zijn om herregistratie te geven (inlog vereist).

 • Hoe kan ik andere cgw’ers supervisie geven voor hun herregistratie?

  Je kunt de bevoegdheid om als cgw’er supervisie te geven aan een cgw’er die zich wil herregistreren verkrijgen door zes uur training te volgen bij een Supervisor VGCt®. Het doel van deze training is het aanleren van supervisievaardigheden. De supervisor mag zelf bepalen hoe deze training eruitziet, zolang de training uit minimaal zes contacturen bestaat. De leidraad bij deze training is het boek Supervisie in de GGz van Ruud Beunderman. De training hoeft niet geaccrediteerd te worden bij de VGCt.

  Alle voorwaarden kun je lezen in artikel 2.2.1 van het Registratiereglement voor cognitief gedragstherapeutisch werkers VGCt®. De 'Verklaring training supervisievaardigheden' staat, net als het reglement, op de pagina Reglementen, formulieren en richtlijnen.

 • Wat gebeurt er als ik te laat ben met herregistreren?

  Als je niet binnen vijf jaar voldoet aan de vereisten voor herregistratie dan wordt je lidmaatschap en registratie beëindigd.

  Het is mogelijk om uitstel aan te vragen en de herregistratietermijn met maximaal één jaar te verlengen, hiervoor moet je wel compensatiepunten halen. Ook is het mogelijk om na beëindiging je registratie opnieuw te verkrijgen. Lees meer over deze opties in het registratiereglement.

 • Hoe kan ik me herregistreren?

  Je herregistratie vraag je aan via PE-online. Vanaf 180 dagen vóór afloop van de herregistratietermijn kan je je PE-portfolio al indienen. Als de aanvraag correct, volledig en betaald is, dan zal de registratiecommissie de aanvraag normaal gesproken binnen twee maanden beoordelen.

Uitstel

Als je nog niet voldoet aan de herregistratie-eisen, kan je voor maximaal 12 maanden uitstel aanvragen in PE-online. Als dit wordt verleend, moet je in deze periode je resterende plus extra nascholingspunten en/of supervisiesessies halen (zie het Registratiereglement cgw’ers, pagina 11 ).