Van cgw'er i.o. naar cgw'er

In de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt (cgw'er) ontwikkel je kennis en vaardigheden waardoor je klachtgerichte problematiek op een gedragstherapeutische manier kunt behandelen.

Opleidings- en werkeisen cgw'er

Om je registratie/lidmaatschap als cgw'er aan te vragen, moet je aan eisen voldoen. Hieronder een samenvatting hiervan. Zie voor alle eisen het Registratiereglement voor cgw'ers.

 • Vooropleiding

  Je hebt een afgeronde op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo-(bachelor)opleiding, bijvoorbeeld verpleegkunde, sociaal pedagogische hulpverlening, toegepaste psychologie of maatschappelijk werk en dienstverlening. Deze opleiding bevat aantoonbaar 30 uur gespreksvaardigheden en 30 uur psychopathologie.

  Heb je een hbo-opleiding gevolgd die niet gericht is op de (g)gz? Dan beoordeelt de registratiecommissie je vooropleiding. Naast je hbo-opleiding moet je een vierdaagse cursus gespreksvaardigheden voor vaktherapeuten en een vijfdaagse cursus psychopathologie voor hulpverleners in de (g)gz hebben gevolgd. 

 • Basiscursus

  Je hebt een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus cgw (48 uur) afgerond waarin je in ieder geval de volgende kennis en vaardigheden hebt ontwikkeld: 

  • Een aantal basale gedragstherapeutische elementen zoals: 
   • een inleiding in zowel de klassieke als de operante conditionering; 
   • het kiezen van het te bewerken probleemgedrag; 
   • het verrichten van observaties en metingen; 
   • het maken van eenvoudige analyses; 
   • het opzetten en uitvoeren van onderdelen van het behandelingsprogramma; 
   • het evalueren van het behandelprogramma;
   • terugrapportage aan de verantwoordelijke cognitief gedragstherapeut; 
   • aspecten van de therapeutische interactie en het motiveren van de cliënt.
  • Het behandelen van angst- en stemmingsstoornissen.
  • In de cognitieve gedragstherapie gebruikte technieken waaronder bijvoorbeeld exposure (met responspreventi) en het uitdagen van gedachten.

  Per opleidingsinstelling kan de basiscursus op nuances verschillen; let daar dus goed op bij je keuze voor een basiscursus en/of opleidingsinstelling.

  Zie PE-Online voor het aanbod aan basiscursussen (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

 • Werksetting en -ervaring
  • Je bent ten minste één jaar, voor minimaal 12 uur per week, werkzaam op het gebied van (g)gz in één van de hieronder genoemde werksettings:
   • specifiek (cognitief) gedragstherapeutische afdeling of behandelcentra;
   • behandelcentrum voor bijvoorbeeld eetstoornissen, verslavingsproblemen, angst- en stemmingsstoornissen, psychosezorg, verstandelijk beperkten, persoonlijkheidsstoornissen, rehabilitatieafdelingen, forensische behandelcentra, psychiatrische ziekenhuizen of afdelingen, psychogeriatrische afdelingen of verpleeghuizen;
   • praktijken in de generalistische basis-ggz;
   • praktijkondersteuner ggz bij een huisarts of huisartsenpraktijk;
   • andersoortige afdeling of zorgprogramma binnen de ambulante (g)gz of een universitair opleidingsinstituut;
   • andersoortige centra die naar het oordeel van de registratiecommissie geschikt zijn.

  Binnen deze werksetting voer je ten minste zes uur per week cognitief gedragstherapeutische procedures uit.

 • Supervisie

  Drie jaar na de einddatum van je basiscursus heb je:

  • Minimaal 40 supervisiesessies gevolgd.
  • Twee goedgekeurde supervisie-evaluatieverslagen geschreven. Bij ieder verslag voeg je een ondertekende supervisieverklaring toe.

Registratie aanvragen

Je registratie voor cgw'er vraag je aan via het Aanvraagformulier cgw’er.

Uitstel

Als je als cgw’er i.o. niet binnen drie jaar na de basiscursus voldoet aan de eisen, maar wel minstens 20 supervisiesessies hebt gevolgd, kun je uitstel aanvragen. Lees alle regels hierover in het Registratiereglement cgw'ers.

Vragen van cognitief gedragstherapeutisch werkers

 • Waar vind ik het complete overzicht van de opleiding tot cgw'er?

  Alles wat een cognitief gedragstherapeutisch werker moet weten over zijn registratie en herregistratie staat in het registratiereglement.

 • Wat is supervisie?

  Supervisie is een individueel leertraject waarbij degene die supervisie krijgt (de supervisant) onder begeleiding leert zijn eigen functioneren te verbeteren door te reflecteren op zijn eigen werkzaamheden. De supervisant leert in de supervisie om zijn eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in zijn eigen handelen en kan hij dit duurzaam verbeteren. Supervisie wordt gegeven door een cognitief gedragstherapeut VGCt, een supervisor VGCt of een ervaren cognitief gedragstherapeutisch werker (onder voorwaarden).

 • Hoe vraag ik mijn registratie aan en is er een termijn aan verbonden?

  Vul het aanvraagformulier dat bij de registratie tot cognitief gedragstherapeutisch werker (in opleiding) hoort online in. Kies rechtsboven op deze pagina onder het kopje 'Downloads' het juiste formulier.

  De registratie voor cognitief gedragstherapeutisch werker vraag je binnen drie jaar na het afronden van de basiscursus aan. 

 • Wat leer je in de basiscursus?

  In de cgw-basiscursus (48 uur) maak je kennis met de denk- en werkwijze binnen de cognitieve gedragstherapie. Je leert:

  • Leermodellen en interventies toepassen
  • Het therapeutisch proces hanteren
  • Cgt-werkzaamheden en -procedures uitvoeren
  • De theorie en technieken die nodig zijn om in ieder geval de problemen die horen bij angst- en stemmingsstoornissen te behandelen

  Door de VGCt geaccrediteerde basiscursussen worden door diverse opleidingsinstellingen aangeboden en starten een paar keer per jaar. Klik hier voor het actuele opleidingsaanbod (klik daarna links, onder ‘cursuscategorie’, op ‘Cogn.gth.werker Basiscursus’).

 • Hoe lang moet een supervisiesessie duren? Mag ik ook groepssupervisie volgen?

  Individuele sessies moeten minimaal 45 minuten duren. Bij twee supervisanten moet een sessie minimaal 60 minuten duren. Bij drie supervisanten moet een sessie 90 minuten duren. Het is mogelijk dubbele supervisiesessies te volgen als de contacttijd twee keer zo lang is. Alleen volledige sessies tellen mee. Het is niet toegestaan om gedeeltes van sessies bij elkaar te voegen en mee te rekenen.