Van cgt'er i.o. naar cgt'er

Als cognitief gedragstherapeut VGCt® in opleiding (cgt'er i.o.) kun je onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren. 

Veelgestelde vragen van cgt'ers (i.o)
Veelgestelde vragen over praktijktoetsen, evaluatieformulier en portfolio

Opleidings- en werkervaringsseisen

Om je registratie als cgt'er aan te vragen, dien je te voldoen aan de opleidings- en werkervaringseisen. Hieronder vind je een samenvatting hiervan. Kijk voor alle eisen in het Registratiereglement voor cgt’ers en supervisoren.

 • Vooropleiding en basiscursus

  Je hebt een afgeronde universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

  Je hebt een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus cognitieve gedragstherapie van 100 contacturen afgerond. Zie PE-Online voor het aanbod aan basiscursussen (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

 • Werkervaringseis

  Je bent tijdens de opleidingsperiode ten minste 2790 uur werkzaam geweest op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan je ten minste 1395 uur hebt besteed aan het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische behandelingen. Indien de opleiding langer duurt dan vijf jaar, dan geldt dat je in de laatste vijf jaar van je opleiding ten minste 2790 uur werkzaam moet zijn geweest op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan je ten minste 1395 uur hebt besteed aan het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische behandelingen.

 • Vervolgcursussen

  Binnen acht jaar na de afronding van je basiscursus heb je maximaal vier geaccrediteerde vervolgcursussen gevolgd die samen 100 contacturen zijn.

  Zie PE-Online voor het aanbod aan vervolgcursussen (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

  LET OP! Een als VGCt geaccrediteerde nascholingscursus is geen VGCt vervolgcursus. Let dus goed op dat jouw cursus geaccrediteerd is als VGCt vervolgcursus, anders mag deze niet meetellen bij het traject voor jouw registratie als cognitief gedragstherapeut.

 • Supervisie en leertherapie
  Aantal sessies

  Binnen acht jaar na de afronding van je basiscursus heb je:

  • 75 tot 100 supervisiesessies gevolgd waarin 200 therapiesessies zijn gesuperviseerd.
  • 25 tot 50 sessies leertherapie gevolgd.

  Supervisie en leertherapie vormen samen 125 sessies. In het registratiereglement lees je aan welke voorwaarden deze sessies moeten voldoen. Kijk voor het verschil tussen het volgen van therapie en het volgen van leertherapie in de opleiding voor cgt' er bij de veelgestelde vragen.

  Ontwikkeling competenties volgen

  Het 'competentieprofiel cognitief gedragstherapeut' is leidend in de opleiding. Om de vorderingen in de ontwikkeling van je competenties te volgen, gebruiken we twee feedbackinstrumenten: het evaluatieformulier en de praktijktoetsen. Deze vind je in het PE-portfolio dat je als cgt'ers i.o. hebt.

  Evaluatieformulier
  Het evaluatieformulier helpt je om meer inzicht te krijgen in je ontwikkeling tot cognitief gedragstherapeut. Jij en je supervisor gebruiken dit formulier om de voorgaande supervisieperiode in kaart te brengen door leerdoelen en onderlinge feedback te noteren. De supervisor kan hier ook de ingevulde formulieren lezen over jouw voorgaande supervisieperiode(s), zodat hij kan voortbouwen op je ontwikkeling. Zodra je het formulier in je PE-portfolio hebt ingevuld, worden de ontvangen supervisiesessies automatisch bijgeschreven in je PE-dossier.

  Praktijktoetsen
  Op basis van het competentieprofiel zijn acht praktijktoetsen ontwikkeld. Je supervisor geeft feedback op de praktijksituaties die je inbrengt bij de toetsen zodat je weet welke competenties je beheerst en waaraan je nog moet werken. Deze toetsen kunnen zo vaak als nodig worden ingezet. Alle toetsen moeten minimaal één keer worden afgenomen. Welke praktijktoets wanneer afgenomen wordt, is afhankelijk van de fase van de opleiding waarin je zit. Dit stem je af met je supervisor. De toetsen worden door de supervisor online in het PE-portfolio ingevuld.

   De praktijktoetsen worden stapsgewijs verplicht gesteld: 

  Moment van afronden supervisie

  Aantal ingevulde praktijktoetsen in PE-portfolio

  Tussen 1 september 2018 en 31 januari 2019

  2

  Tussen 1 februari 2019 en 31 augustus 2019

  4

  Vanaf 1 september 2019

  8

  * heb je de volledige supervisie afgerond voor 1 september 2018 en toegevoegd aan je PE-dossier, dan ben je niet verplicht gebruik te maken van de praktijktoetsen.

  Facultatieve praktijktoets kinderen en jeugdigen
  Er is een facultatieve praktijktoets voor cgt’ers i.o. die werken met kinderen en jeugdigen. Hiermee kun je toetsen of je over de competenties beschikt die bij een behandelaar voor kinderen en jongeren horen. Het is een facultatieve toets, dus deze hoort niet bij de acht praktijktoetsen die stapsgewijs verplicht worden gesteld.

  PE-portfolio
  Het PE-portfolio is onderdeel van PE-online en bestaat naast het PE-dossier. Het gebruik van het portfolio is verplicht. Jij en je supervisor vullen het evaluatieformulier en de resultaten van de praktijktoetsen online in in het PE-portfolio. Hierin wordt duidelijk gemaakt hoe je je supervisor toegang kunt geven.

  Veelgestelde vragen over evaluatieformulier, praktijktoetsen en portfolio

   

 • N=1-verslag

  Als onderdeel van je opleiding schrijf je een N=1-verslag. Het verslag moet betrekking hebben op een behandeling van minimaal twintig zittingen, bij voorkeur een afgeronde behandeling. Alle stappen van het gedragstherapeutische proces moeten in de behandeling aan de orde zijn gekomen. Je verslag kun je digitaal indienen.

  In het registratiereglement en de richtlijnen N=1- en N=2-verslag lees je aan welke voorwaarden je N=1-verslag moet voldoen.

  Heb je een proefschrift geschreven op het gebied van cgt, dan kun je een dispensatieverzoek indienen voor het schrijven van een N=1-verslag. De registratiecommissie besluit of je dispensatie krijgt. Stuur hiervoor een mail naar opleidingen@vgct.nl.

   

Registratie aanvragen

Als je al geregistreerd bent als cgt’er i.o., vraag je je registratie voor cgt'er aan door je complete PE-dossier aan te melden. Aan het aanvragen van de registratie zijn beoordelingskosten verbonden. Het tarief voor personen die al langer dan een jaar geregistreerd zijn als cgt’er i.o., is lager dan het tarief voor personen die dat nog niet zijn.

Uitzonderingen