Beter worden in je vak door deliberate practice

Anton Hafkenscheid

Workshop

Medisch specialisten, topsporters, musici, acteurs en zo verder: bij deze professies is er een duidelijk positief verband tussen de mate van training, (na)scholing en ervaring aan de ene kant, en geleverde prestatie aan de andere kant. Voor behandelaars in de ggz -cognitief gedragstherapeuten inbegrepen- wordt dat verband niet gevonden. Anders gezegd: in de ggz worden de prestaties van behandelaars niet vanzelfsprekend beter, naarmate zij over meer kennis en ervaring beschikken. Dat is een ongemakkelijke waarheid.

Deliberate practice is de verzamelnaam voor een benadering, waarbij professionals hun professioneel handelen systematisch monitoren, om de doelmatigheid en de effectiviteit van dat handelen kritisch onder de loep te nemen. In deze workshop wordt geoefend met eenvoudige en gebruiksvriendelijke digitale monitorinstrumenten, die de cognitief gedragstherapeut van onmiddellijke grafische feedback voorzien. Ze helpen de cognitief gedragstherapeut sneller en scherper zicht te krijgen op wanneer, waarom en hoe cognitief gedragstherapeutische behandelingen suboptimaal verlopen. De monitorinstrumenten zijn zeer geschikt in supervisies en intervisies. Deze workshop leent zich goed voor een combinatie met de workshop ‘Vlot trekken van vastlopende CGT-behandelingen: de grootste gemene delers’.

Werkwijze

Deelnemers vullen ter plekke monitorinstrumenten in over een als moeilijk ervaren CGT-behandeling. Het is handig als (maar geen vereiste dat) deelnemers een laptop of tablet bij zich hebben, waarop Excel is geïnstalleerd. Met de input van de gescoorde monitorinstrumenten wordt de casusconceptualisering eventueel bijgesteld en wordt tijdens de workshop in rollenspeldemonstraties (waarbij deelnemers hun eigen patiënt spelen) uitgeprobeerd hoe de moeilijk lopende CGTbehandeling kan worden vlot getrokken.

Leerdoel
  1. Aan de hand eenvoudige monitorinstrumenten (verenigd in het Zoekschema Moeilijk Lopende Behandelingen) snel, helder en systematisch zicht krijgen op (dreigende) stagnaties in cognitief gedragstherapeutische behandelingen, aan de hand van de grootste gemene delers: (1) Emotionele band, (2) Therapeutische taken en (3) Therapeutische doelen.
  2. Het verkregen zicht vertalen in concrete (CGT- en andersoortige) therapeutische interventies, waarmee stagnaties kunnen worden doorbroken.
Bekijk hier de presentatie

Literatuur
  • Hafkenscheid, A. (2016). Waarom stagneert deze therapie? Een zoekschema voor het opsporen van mogelijke obstakels. Tijdschrift voor Psychotherapie, 42, 291-307.
  • Tracey, T.J.G, Wampold, B.E., Lichtenberg, J.W., & Goodyear, R.K. (2014). Expertise in psychotherapy: an elusive goal? American Psychologist, 69, 218-229.
  • Verdiepende literatuur
  • Hafkenscheid, A. (2018). Beter worden in je vak: systematische zelfreflectie voor professionals in de ggz. Amsterdam: Boom Uitgevers.