De menselijke context

Simone das Dores

Thema

Filosofie als hulpmiddel bij het doorgronden van de context van therapeut en client.

Doelgroep

Mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop

Korrelboom en ten Broeke (2014) onderscheiden drie therapeutische niveaus:  het therapeutische aangrijpingspunt, het therapeutisch systeem en de therapeutische context. De therapeut wordt beschouwd als een ‘veranderingsagent’ die zich telkens met drie kwesties tegelijk bezighoudt.

Vaak ligt de focus met name bij het eerste niveau: wat moet er cognitief en/of gedragsmatig bij de cliënt veranderen. Daarbij wordt het systeem soms ook betrokken en soms is er ook oog voor de context van de cliënt en de therapeut, zoals de (culturele) achtergrond, leefsituatie, opleidingsniveau, etc. Zelden wordt gekeken naar de context waarin beiden (therapeut en cliënt) zich, als mens, bevinden.

In deze workshop zullen enkele filosofische visies op belangrijke aspecten van onze huidige maatschappelijke context worden besproken. Filosofie kan een handvat bieden om kritisch naar de gedeelde context van therapeut en cliënt te kijken en/of juist inzicht geven in de verschillende visies op de context.

Er wordt telkens een korte presentatie gegeven, gevolgd door ‘close reading’ van enkele filosofische fragmenten. De volgende aspecten van onze huidige context zullen aan bod komen:

  • Gezondheid
  • De prestatiemaatschappij
  • Disciplinering & macht

Dit zal gebeuren aan de hand van teksten van, onder andere Nietszche, Foucault en Byung-Chul Han.

Filosoferen is echter meer dan kennis nemen van denkers. Zoals Alan Watts schrijft: “Ik ga door voor een filosoof. Dat is een soort intellectuele kinkel die met open mond en grote ogen staat te kijken naar dingen die ‘verstandige’ mensen vanzelfsprekend vinden; iemand die het gevoel niet van zich af kan zetten, dat de nuchterste feiten van het dagelijks leven eigenlijk ongelooflijk vreemd zijn…’

Filosofie heeft dus te maken met verwondering, verbazing en met het vragen naar het waarom. Om die reden zullen we elk thema bespreken om gezamenlijk te spreken over de genoemde onderwerpen. Ook onderzoeken we wat de eigen visie is op de huidige maatschappij en wat de invloed is van de huidige context op de cliënt, de therapeut en de werkrelatie.

Leerdoel

U heeft na afloop van deze workshop een beeld van een filosofische kijk op de context waarin therapie plaatsvindt.
Ook heeft u een beeld hoe dit de cliënt en de therapeut kan beïnvloeden.
Na afloop heeft u enkele praktische handvatten hoe u deze filosofische kijk in een cognitieve gedragstherapie kunt verwezen en hoe dit de werkalliantie zou kunnen verbeteren.

Bekijk hier de presentatie

Literatuur
  • Paul van Tongeren, “Gezondheid, strijd en dankbaarheid” en Ignaas Devisch, “een overmaat aan positiviteit. Onze grote strijd tegen ziekte. In: Podium voor Bio-ethiek, jaargang 21, nr. 4, december 2014.
  • Overige fragmenten uit literatuur worden ter plaatse uitgedeeld.