SOLK Kind en Jeugd, een 360┬░ perspectief in samenwerking met andere disciplines, in het geven van een verklaring en in de behandeling

Rian Bierlaagh

NoordWestZiekenhuis groep locatie Den Helder, Medische Psychologie Kind en Jeugd

Thema

SOLK Kind en Jeugd

Doelgroep

Mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop

SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) is bij uitstek een probleem voor een 360 graden perspectief. Het gaat bij SOLK vaak om een ingewikkelde interactie tussen lichamelijke problemen, cognities, emoties, gedrag, leefstijl en omgevingsfactoren. Er zijn veel verschillende behandelingen met uiteenlopende achtergronden. Het belangrijkste doel is altijd het herstel van het kind/ de jongere zodat deze zich verder kan ontwikkelen en kan deelnemen aan school en aan de maatschappij. Zeker in het werk met kinderen en jongeren is het gezin en de samenwerking met school van zeer grote invloed op het slagen van een behandeling.

Tijdens deze workshop wordt allereerst afgerekend met een aantal mythes rondom SOLK. Zijn het aanstellers en lastpakken die niet willen toegeven dat er eigenlijk psychische klachten zijn?

Daarna wordt ingezoomd op de samenwerking met andere disciplines. Bij de samenwerking is een gemeenschappelijke taal en een gedeeld medisch-psychologische verklaring van de lichamelijke klachten onmisbaar. In de workshop wordt in het bijzonder stilgestaan bij de samenwerking met (kinder)artsen en fysiotherapeuten en de ervaringen opgedaan bij het opzetten van een SOLK-poli kind en jeugd in een ziekenhuis. Door een duidelijke verdeling van ieders rol tijdens de behandeling kan het perspectief van het kind en het systeem verbreed worden. De rol van de psycholoog en de psychologische behandelmogelijkheden zoals CGT volgens het gevolgenmodel, EMDR gericht op lichamelijke sensaties, ACT, hypnose in de medische setting, systeemtherapie, mentaliseren bevorderende psychotherapie en de effectiviteit (evidence base) worden besproken.

Om het tot een interactieve, leerzame workshop te maken zal er gewerkt worden met stellingen, oefeningen en discussieonderwerpen, dit alles doorspekt met veel casuïstiek. Indien de tijd het toelaat is het inbrengen van eigen casuïstiek altijd welkom.

Leerdoel

Na afloop:

  • Kunnen deelnemers aan met het kind en het gezin een goede gepersonaliseerde verklaring van de lichamelijke klachten in 360 graden perspectief opstellen en uitleggen
  • Daarmee het kind en het gezin motiveren voor psychologische behandeling
  • Hebben deelnemers kennis van het up-to-date aanbod van behandeling voor SOLK (zodat indicatiestelling vergemakkelijkt wordt)
Bekijk hier de presentatie

Literatuur