De partner in de kamer: De validerende werking van werken met Emoties en Hechting - EFT skills voor gedragstherapeuten.

Pieter Dingemanse en Desiree van den Broek

Thema

Partners betrekken, EFT skills voor gedragstherapeuten

Doelgroep

mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop

In deze workshop leert u wat de impact is van onvervulde hechtingbehoeften dan wel hechtingsangsten op de interactie binnen (persoonlijke) relaties. U gaat via rollenspelen aan de slag om te leren relatieconflicten specifiek uit te vragen en te leren stoppen. Tot slot onderzoekt u de mogelijkheden voor implementatie EFT skills in CGT behandelingen binnen de eigen werkcontext en kijken we middels een kenniscafé over de implementatie van het houd me vast programma. Deze workshop is voor ieder die geïnteresseerd is in het stoppen van ruzies tussen partners en hoe je dat kunt doen.

Leerdoel

Na afloop hebben de deelnemers:

  • Inzicht in de impact, en beter begrip van negatieve relatiepatronen en de samenhang hiervan met hechting en emoties.
  • Basale kennis van EFT én het relatieprogramma 'Houd me vast' en beschikbare evidentie hiervan.
  • Enige ervaring met het bespreekbaar maken van negatieve interactiepatronen.
  • Enige ervaring met het inzetten van specifieke interventies vanuit de EFT als valideren en herformuleren in hechtingstaal en empatisch gissen.
  • Enig inzicht over de samenhang tussen individuele CGT behandeling en EFT-relatiehulp
  • Enig inzicht in de toepassingsmogelijkheden van EFT-skills bij individuele CGT behandelingen.
Bekijk hier de presentatie

Literatuur
  • Wagenaar en Quene (2015), Hechting en emoties, in: Handboek voor systeemtherapie, tweede druk. EFT-Nederland (2017): Factsheet EFT.
  • Johnson (2007), Houd me vast, hoofdstuk 2: gesprek 1: Duivelse dialogen herkennen.