Emotieregulatie en sociaal maatschappelijk functioneren: VERS programma

Horusta Freije

Thema

Versterken van het Sociaal Maatschappelijk Functioneren bij Emotieregulatieproblematiek

Doelgroep

Mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop

Het VERS programma is oorspronkelijk ontwikkeld voor patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Het is gebaseerd op het STEPPS programma van Nancee Blum, wat wereldwijd verspreid is (Black en Blum 2017). Sinds 1998 is het breed geïmplementeerd in Nederland. Het is opgenomen in de multidisciplinaire richtlijn en zorgstandaard als bewezen effectieve behandeling.

Het is een psycho-educatieve, cognitief-gedragstherapeutische training waarbij het systeem intensief wordt betrokken. Er is een gemeenschappelijke taal, het 'pannetjesmodel', wat eenvoudig en aansprekend is voor alle betrokkenen. Er vindt individuele behandeling plaats naast de training. Schema's worden binnen VERS gezien als de aanjagers van de emoties. Er wordt gestart met het aanleren van emotieregulatievaardigheden. Naarmate het traject vorder wordt het algehele psychosociaal- maatschappelijk functioneren steeds meer versterkt.

In onderzoek rond VERS I (de hoofdtraining, Freije e.a. 2016) blijken klachten meer af te nemen en de kwaliteit van leven meer toe te nemen dan bij treatment as usual (van Wel e.a. 2009, Blum e.a. 2008).

Het bijzondere van VERS I, de hoofdtraining is, gezien het thema van dit congres, dat hierin expliciet het versterken van het sociaal maatschappelijk functioneren is opgenomen in heldere lessen waarin doelen worden gesteld om dit te verbeteren. Hierbij zit allerlei lesmateriaal waarmee men de doelen kan concretiseren, informatie krijgt en oefeningen mee kan doen.

VERS II is de vervolgtraining. Hierin wordt hierop voortgebouwd maar komt ook expliciet het zich richten op de ontwikkeling van talenten en het zoeken van passende werkzaamheden aan boden het opbouwen van een gezonde identiteit. VERS II heeft een revisie ondergaan en verschijnt in de lente van 2019. Bij alle VERS trainingen wordt het systeem intensief betrokken, dit is ingebouwd in de trainingen.

VERS bestaat uit meerdere trainingen, VERS I, de Basis-VERS (Freije, 2008), VERS II Daggenvoorde e.a. 2007 in revisie komt 2019 uit). Daarnaast heeft VERS een training voor ouders met PBS, voor Naastbetrokkenen en voor adolescenten. VERS wordt gebruikt binnen allerlei sectoren in de SGGZ en Basis-GGZ. Inmiddels wordt VERS ook veelvuldig transdiagnostisch toegepast voor andere doelgroepen die kampen met emotieregulatieproblemen.

Leerdoel
  • Kennis hebben van het VERS Programma met speciale aandacht voor de onderdelen die gericht zijn op het versterken van het sociaal-maatschappelijk functioneren.
  • Ervaring opdoen met de specifieke onderdelen in VERS I en VERS II die gaan over het versterken van het sociaal-maatschappelijk functioneren door middel van oefeningen.
Bekijk hier de presentatie

Literatuur
  • Freije, G. K., Wel, B. van (2012). Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS). In: Ingenhoven, T., Reekum, A. van, Luyn, B. van, Luyten, P.: Handboek Borderline Persoonlijkheidsstoornis, 227-238, Utrecht, Uitgeverij de Tijdstroom
  • Freije, G.K., Miedema, J. en Berg, J. van den (2016). VERS I, Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. Inleiding 1-14, Trimbos Instituut
  • Wel, E.B. van, Bos, E.H., Appelo, M.T., Berendsen, E.M., Willgeroth, F.C., & Verbraak, M.J. (2009). De effectiviteit van de Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) in de behandeling van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Een gerandomiseerd onderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51, 291-301