Autismespectrumstoornis bij volwassenen: van bejegening tot echte psychotherapie

Richard Vuijk 

Wegens succes van vorig jaar wordt deze workshop nogmaals aangeboden

Thema
behandeling van volwassenen met autisme en comorbide stoornissen

Doelgroep
mensen met veel ervaring met het onderwerp

Workshop
In deze interactieve en met beeldmateriaal ingerichte workshop wordt u een perspectief geboden op verscheidenheid in psychotherapeutische mogelijkheden bij volwassenen met autisme. U krijgt als therapeut een directieftherapeutisch referentiekader aangereikt van waaruit u de behandeling van volwassen cliënten met autisme bewust en weloverwogen kan indiceren en vormgeven. Daarop aansluitend wordt u een schematherapie-studie gepresenteerd met de eerste voorlopige resultaten: een studie die is verricht bij volwassenen met autisme en comorbide persoonlijheidsstoornis.

Leerdoel
Na afloop van de cursus wordt verwacht dat u:

  • weet hoe in het contact te staan met volwassenen met autisme
  • weet welke behandelingen het meest geschikt kunnen zijn
  • (onderdelen van dergelijke) behandeling kan toepassen bij cliënten met autisme
  • behandeling met psychotherapeutische visie/theorie vorm kan geven
  • uw eigen kwaliteiten en competeneties kent die kunnen bijdragen aan een geslaagde behandeling van cliënten met autisme

Literatuur
Bishop-Fitzpatrick, L., Minshew, N.J., & Eack, S.M. (2013). A systematic review of psychosocial interventions for adults with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(3), 687-694.

Mevissen, L. (2008). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): behandeling bij mensen met een autismespectrumstoornis en stressklachten gerelateerd aan ingrijpende gebeurtenissen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 123-135.

Taylor, L.J. (2016). Psychopharmacologic intervention for adults with autism spectrum disorder: a systematic literature review. Research in Autism Spectrum Disorders, 25, 58-75.

Vuijk, R. (2012). Directieve therapie voor volwassenen met autismespectrumstoornissen. Directieve Therapie, 32(4), 273-286.

Vuijk, R. (2014). Partnerrelatietherapie voor volwassenen met autisme – Visies, interventies en casuïstiek. Systeemtherapie, 26(3), 174-186.

Vuijk, R., & Arntz, A. (2017). Schema therapy as treatment for adults with autism spectrum disorder and comorbid personality disorder: protocol of a multiple-baseline case series study testing cognitivebehavioral and experiential interventions. Contemporary Clinical Trials Communications, 5, 80-85.

 

Meld je direct aan