De situatie als kans

Bart Bruins en Hendrik Vlamings

Thema

Constructionele gedragstherapie; persoon-omgevingsmatch; functioneringsmodel; welbevinden

Doelgroep

Mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop

Ieder van ons probeert zijn welbevinden te bevorderen en te bewaken. Dat doen wij met ons gedrag. Wij hebben allemaal hiervoor een eigen gedragsrepertoire aangeleerd, waarmee wij inspelen op kansen en bedreigingen in onze situatie. De leertheorie geeft ons een handvat om deze interactie tussen organisme en omgeving goed te begrijpen. Wonderlijk genoeg is de situatie als mogelijk aangrijpingspunt van onze behandelingen wat uit de belangstelling geraakt. We zijn steeds meer gefocust geraakt op innerlijke processen: de cognities. Toch biedt een focus op de situatie unieke kansen om het welbevinden van onze clienten te verbeteren. Onze situatie is immers de plaats waar het leven plaatsvindt. En waar onze kansen liggen.

In deze workshop leer je hoe cliënten in een constructionele gedragstherapie er (weer) voor kunnen zorgen dat zij hun welbevinden hervinden door in te spelen op de kansen in hun omgeving. Ook leer je hoe je kunt analyseren in welk type situaties je client echt ‘in zijn element’ is. Dat helpt om hem te adviseren hoe hij zijn gedrag én situatie gericht kan veranderen om zich weer echt in orde te voelen. Veelal verdwijnen dan de klachten zonder verdere klachtgerichte interventie. We zullen op een aansprekende wijze laten zien hoe de leertheorie je daarbij helpt. We zullen niet alleen oefenen (clientinterview en analyses maken) met voorbeeldmateriaal van cliënten maar je ook de kans geven dit zelf te ervaren.

Leerdoel

Deelnemers hebben kennis van een analysetechniek om het habituele (favoriete) functioneren van hun clienten te analyseren. Zij kennen de werkwijze bij het opstellen van een persoonsspecifiek functioneringsmodel inclusief de bij dit functioneren passende omgevingskenmerken (discriminatieve stimuli).

Literatuur
  • Bruins, BEE (2010) Gedragsbeperking van actieve vermijding: universeel causaal mechanisme van stressgerelateerde psychische stoornissen? CBAA 2010-1 pag 1-33
  • Vlamings, HSM (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving CBAA 2009-2. pag 1-7
  • Bakker - de Pree, BJ (1993). Functie-analyse 'back to basics'. Gedragstherapie, 26, 3, pag. 205 - 210