Behandelen van traumatische rouw

Simone de la Rie en Elise van Wageningen

Thema
Traumatische rouw na verlies van een naaste onder gewelddadige omstandigheden vormt een frequent onderdeel van complexe psychotraumaklachten.

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop
Overlevenden van traumatische gebeurtenissen kunnen als gevolg hiervan psychische klachten ontwikkelen samengaand met problemen op meerdere levensgebieden. Traumatische gebeurtenissen gaan vaak gepaard met verlies van dierbaren. Traumatische rouw na verlies van een naaste onder gewelddadige omstandigheden vormt een frequent onderdeel van complexe psychotraumaklachten. Bij traumatische rouw bestaan naast kernsymptomen van gecompliceerde rouw, zoals separatiepijn en separatiewanhoop, klachten passend bij depressie en/of posttraumatische stressstoornis (PTSS), waaronder herbelevingen van de traumatische gebeurtenis, vermijding, negatieve veranderingen in cognities en stemming en veranderingen in prikkelbaarheid en reactiviteit. De belangrijkste klachten van gecompliceerde rouw zijn: terugkerende scheuten van ‘separatiepijn’, met een intens verlangen en heimwee naar de overledene; preoccupatie met gedachten van de overledene, waaronder verontrustende, zich opdringende gedachten met betrekking tot de dood; een gevoel van ongeloof, boosheid en bitterheid over de dood van de dierbare. In de DSM 5 is de diagnose persisterende complexe rouwstoornis opgenomen. In deze workshop willen we je zoveel mogelijk leren over de behandeling van de persisterende complexe rouwstoornis.

Leerdoel

 • Kennismaken met Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische Rouw (BEP-TR)
 • Leren uitvoeren van rouwgerichte exposure.
 • Leren inzetten van gedragsexperimenten om het vermijdingsgedrag te verminderen.
 • Aandacht voor het uitvoeren van een rouwritueel.
 • Er zal aandacht zijn voor cliënten van niet-Nederlandse afkomst.

Uitwerking van de workshop:

 1. Korte inleiding over traumatische rouw (maximaal 10 minuten).
 2. Korte inleiding over BEP-TR (maximaal 10 minuten).
 3. Rollenspel door trainers waarin rouwgerichte exposure wordt voorgedaan.
 4. Deelnemers gaan zelf oefenen in tweetallen. Nabespreking/ vragen
 5. Imaginaire conversatie met de overledene: voorbeeld van deze techniek door middel van rollenspel.
 6. Deelnemers gaan zelf oefenen. Nabespreking en vragen
 7. Aandacht voor rouwrituelen. Voorbeelden uit de praktijk. Interactief gedeelte met de deelnemers.

Literatuur
Smid, G. E., Kleber, R. J., de la Rie, S. M., Bos, J. B. A., Gersons, B. P. R., & Boelen,P. A. (2015).

Brief Eclectic Psychotherapy for Traumatic Grief (BEPTG): Toward integrated treament of symptoms related to traumatic loss. European Journal of Psychotraumatology, 6, 27324.

Smid, G.E., Meer, van der C.A.I., Olff, M., Nijdam, M.J. (2018). Predictors of Outcome and Residual Symptoms Following Trauma-Focused Psychotherapy in Police Officers With Posttraumatic Stress Disorder. Journal of Traumatic Stress October 2018, 31, 764–774.

 

Meld je direct aan