Vlot trekken van vastlopende cgt-behandelingen: de grootste gemene delers (Reprise)

Anton Hafkenscheid en Jan Bernard

Wegens het succes van vorig jaar wordt deze workshop nogmaals aangeboden

Thema

Impasses en stagnaties transdiagnostisch leren identificeren en doorbreken

Doelgroep

Mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop

Veel opleidingen in de cognitieve gedragstherapie focussen begrijpelijkerwijs meer op het leren toepassen van evidence based protocollaire behandelingen dan op het leren hanteren van contextvariabelen, gerelateerd aan (a) de patiënt (zoals (sub)culturele achtergrond, weerstandsniveau), (b) de therapeut (leeftijd en levensfase, sekse, persoonlijkheidsstijl, etc.), en (c) de interactie tussen beiden. Als evidence based cgt-behandelingen (dreigen te) stagneren wordt de oplossing te vaak gezocht in de toevoeging of herziening van classificerende (DSM-5) diagnoses.

Vaak heeft het (dreigend) vastlopen van cgt-behandelingen minder te maken met de aard van de stoornis(sen) dan met contextfactoren. Aan de hand van eigen casuïstiek van de deelnemers gaan we in deze workshop na hoe cgt-behandelingen in lastige therapeutische situaties beter kunnen worden afgestemd op contextvariabelen. Deze workshop leent zich goed voor een combinatie met de workshop ‘Beter worden in je vak door deliberate practice’.

Werkwijze

Met behulp van genoemde concepten en rollenspeldemonstraties (waarbij deelnemers hun eigen patiënt spelen) wordt uitgeprobeerd en (door de docenten) gedemonstreerd hoe vastlopende cgt-behandelingen kunnen worden vlot getrokken.

Leerdoel
  1. Aan de hand van specifieke paradigma-overstijgende concepten (tegenoverdracht, complementariteit, alliantiebarsten, etc.) snel, helder en systematisch zicht krijgen op (dreigende) stagnaties in cognitief gedragstherapeutische behandelingen
  2. Het verkregen zicht vertalen in concrete (cgt- en andersoortige) therapeutische interventies, waarmee stagnaties kunnen worden doorbroken.
Bekijk hier de presentatie

Literatuur
  • Bernard. J. ( 2016). 9. Lastige Momenten in de behandeling van agressieve patiënten. In: Appelo , M., Hoogduin, K., & Verbraak, M. (red.) Omgaan met moeilijke mensen (pp. 211-219). Amsterdam: Boom Uitgevers.
  • Daansen, P., Verdelis, A., & Hafkenscheid A. (2016). Therapeutische relatie en empathie in cognitieve gedragstherapie. Pleidooi voor meer aandacht. Tijdschrift voor Psychotherapie,42, 169-185.
  • Hafkenscheid, A. (2015).Tegenoverdracht: van een psychoanalytisch naar een transtheoretisch concept. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57, 202-209.
Verdiepende literatuur
  • Bernard, J. & van Waegeningh, D. (2012) Over de rooie: omgaan met woede en agressie. Zorgen voor je zelf serie. Amsterdam: Boom Uitgevers.
  • Hafkenscheid, A. (2014). De therapeutische relatie. Utrecht: De Tijdstroom.