Kindermishandeling? Je kunt er niet om heen; Oplossingsgerichte aanpak kindermishandeling, de Resolutions Approach

Annemariek Sepers

Deze workshop is helaas geannuleerd

Thema
Oplossingsgerichte aanpak kindermishandeling, de Resolutions Approach

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop
Kindermishandeling is waarschijnlijk één van de onderwerpen waar je liever omheen zou willen lopen. Maar helaas, als je gedrag of situaties ziet bij je volwassen cliënt die zorgelijk zouden kunnen zijn voor (de ontwikkeling van) de kinderen, dan moet je die aanpakken. In de Kindcheck en de meldcode kindermishandeling staat beschreven wat je moet doen. Veel therapeuten voelen zich echter onbekwaam en handelingsverlegen als het gaat om interveniëren bij kindermishandeling. Deze workshop gaat over de Resolutions Approach, een oplossingsgerichte benadering van kindermishandeling. De workshop geeft je handvatten om kindermishandeling bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Na een korte toelichting op de oplossingsgerichte uitgangspunten van de Resolutions Approach, oefenen we met het maken van een topografische analyse van het zorgelijke gedrag van je cliënt of de zorgelijke situatie. Dit is stap 1 van de meldcode, signaleren. Vervolgens oefenen we met het maken van ‘Words and Pictures’. Een beeldverhaal waarin de zorgen concreet beschreven worden zodat ze met ouders, kinderen en sociaal netwerk besproken kunnen worden en er gewerkt kan worden aan oplossingen die passen bij dit gezin.

Deze methode is nog weinig onderzocht. Gumbleton (1997) onderzocht de methode en vond dat de gezinnen die op deze manier behandeld werden, daarna minder vaak opnieuw aangemeld werden bij jeugdzorg. Op dit moment loopt er een door ZonMw mee gefinancierd onderzoek naar de effectiviteit van de Resolutions Approach, ZonMw projectnr 741200002.

Leerdoel

  • Na deze workshop kun je signalen van onveiligheid concreet beschrijven (stap 1 meldcode). Dat wil zeggen, je kunt een topografische analyse maken van het zorgelijke gedrag van je cliënt of de zorgelijke situatie.
  • Je kunt deze signalen met je cliënt, ouder van kinderen, bespreken (stap 3 meldcode).
  • Je weet in grote lijnen wat de Resolutions Approach is en je kunt de interventie ‘words and pictures’, een interventie vanuit de Resolutions Approach, toepassen. (Turnell & Essex, 2010).

Literatuur
Hiles, M., Essex, S, Fox, A., & Luger, C. ‘Words and Pictures’ verhaallijn: Onmisbaar in de jeugdzorg
Met toestemming vertaald door Annemarie van Schijndel en Eric Sulkers.
https://www.timmconsultancy.nl/words-and-pictures-verhaallijn-onmisbaar-jeugdzorg/

Sepers, J.W., & Timmer, M. (2016). Signalen van gevaar, oplossingsgericht oppakken. Vroeg; 10-12.
https://www.timmconsultancy.nl/assets/uploads/2017/05/VROEG_NR01_OKT_2016_pag10-11-12.pdf


niet verplicht maar ter info:

Turnell, A., & Essex, S. (2010). Als er niets aan de hand is; een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

 

Meld je direct aan