Hoe hanteer je een chronisch en acuut suïciderisico?

Anne Huntjens

Thema

Suïciderisicohantering vanuit het dialectisch gedragstherapeutisch kader

Doelgroep

Mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop

Bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen is er vaak sprake van suïcidaliteit met een chronisch karakter. Voor deze mensen is dit moeilijk te hanteren en leven voortdurend op de wipwap tussen ‘ik wil leven’ en ‘ik wil dood’. In dit spanningsveld neigen behandelaren soms het onderwerp te vermijden. Deze workshop heeft als doel de kennis rondom suïcidaliteit te vergroten, de angst te leren hanteren en concrete handvatten te geven hoe met suïcidaliteit in de behandeling om te gaan.

Dit door recente cijfers te presenteren die er bekend zijn over suïcidaliteit (2018, CBS), de beschermende, kwetsbaarheids- en luxerende factoren voor het voetlicht te brengen en twee instrumenten te presenteren en te oefenen (2018, www.dialexisadvies.nl). De nadruk zal liggen op het verwerven van vaardigheden in het bespreken van suïcidaliteit en het verkrijgen van commitment over gedrag.

Mensen met veel ervaring met het onderwerk zijn ook meer dan welkom om hun kennis te actualiseren en hun vaardigheden aan te scherpen.

Leerdoel
  • Deelnemers kunnen een acuut suiciderisico onderscheiden van een chronisch risico.
  • Deelnemers hebben actuele kennis over suicidaliteit.
  • Deelnemers zijn competenter in het hanteren van suïcidaal gedrag.
  • Deelnemers kennen benodigde instrumenten en weten waar ze deze kunnen vinden.

 

Bekijk hier de presentatie

Literatuur

Vooraf hoeft niets bestudeerd te worden.