Groepsbehandeling perfectionisme

Arnoud van Loon en Carla Steeman

Thema

Klinisch Perfectionisme en flexibiliteit

Doelgroep

Mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop

Perfectionisme is een belangrijke transdiagnostische factor in de etiologie en bij de instandhouding van symptomen van verschillende psychiatrische stoornissen (Egan et al., 2011; Maloney et al., 2014): obsessief compulsieve stoornissen (OCS; Wetterneck et al., 2011), eetstoornissen (Shafran & Mansell, 2001), depressies (Sassaroli et al., 2008), posttraumatische stress stoornis (Egan et al., 2014) en sociale fobieën (Juster et al, 1996). Perfectionisme voorspelt slechtere therapieresultaten (Egan et al., 2011) en hangt samen met een hogere mate aan comorbiditeit (Bieling et al., 2004; Egan et al., 2013). De transdiagnostische benadering houdt in dat het behandelen van perfectionisme resulteert in lagere maten van verschillende symptomen op verschillende gebieden (Bieling et al., 2004). Gegeven dat perfectionisme een gemeenschappelijke factor van verschillende psychiatrische aandoeningen lijkt te zijn, is de behandeling hiervan belangrijk.

Leerdoel
  • herkennen en diagnosticeren van klinisch perfectionisme
  • Casusconceptualisatie perfectionisme
  • groepsoefeningen, actieve werkvormen toepassen
Bekijk hier de presentatie

Literatuur
Egan, Wade and Shafran. Perfectionism as a transdiagnostic proces, A clinical review (2011) Gayle K. Maloney. S.J. Egan, R.T. Kane, Clare S. Rees. An etiological model perfectionism (2014)