De Holistische Theorie, de verwaarloosde transdiagnostische factor

Stöfsel, A.M. (Martijn) drs.1

1Stofsel, psychotherapie &coaching, Lunteren

Thema
Holistische Theorie

Doelgroep
mensen met weinig (of verwaarloosde) ervaring met het gebruik van de Holistische Theorie 

Workshop
Cognitief gedragstherapeuten worden opgeleid om hun behandelingen op te zetten volgens de structuur van het gedragstherapeutisch proces. Daarin heeft de Holistische Theorie (of probleemsamenhang of casusconceptualisatie) een belangrijke centrale rol. Bij enkelvoudige problematiek zal de Holistische Theorie niet van veel meerwaarde zijn. Echter bij complexere problematiek, en dat is bijna alle problematiek in de GGZ, juist wel.
De indruk is dat, door de waan van de drukke psychologische praktijk van alle dag, het opstellen van een Holistische Theorie nogal eens overgeslagen wordt. Dat is jammer want het opstellen van een Holistische theorie aan het begin van een -gecompliceerde- behandeling heeft een belangrijk ordenend effect voor de behandelaar en daarmee voor de behandeling. Daarbij is het ook een inzichtgevende interventie voor de cliënt. Vanuit de Holistische Theorie kan een beredeneerde keuze gemaakt worden over de behandeldoelen en kunnen die behandeldoelen ook geëvalueerd en bijgesteld worden. Daarmee is de Holistische Theorie een belangrijke factor op de achtergrond en dus een transdiagnostische factor!

In de workshop wordt van verschillende vormen van de Holistische Theorie een overzicht gegeven: het vakjesmodel vanuit de traditionele gedragstherapie, het casusconceptualisatiemodel vanuit de cognitieve therapie en de schematherapie, het SORC-model en diverse andere modellen.
In deze workshop wordt een hybride model van de Holistische theorie uitgebreid besproken.
Dit hybride model heeft de kenmerken, die in de meeste bekende vormen van holistische theorie of casusconceptualisatie terugkomen, maar in een wat lossere vorm. Hierdoor geeft dit hybride model van de Holistische Theorie op een prettige manier veel informatie, maar ook een herkenbaar overzicht voor de cliënt. Hierdoor zal dit model veel makkelijke toegepast kunnen worden. Daarnaast zijn bijzondere kenmerken van dit model: het benoemen van de positieve factoren in het leven van de cliënt en het samen met de cliënt op een flap of white board opstellen van de Holistische Theorie.

In deze workshop wordt dit model uitgebreid toegelicht, gedemonstreerd en de deelnemers gaan er intensief mee oefenen.
Het programma ziet er als volgt uit:
30 minuten inleiding
45 minuten demonstratie
15 minuten bespreking
2 x 30 minuten oefenen door deelnemers in tweetallen
30 minuten nabespreken, vragen en afsluiting.

Literatuur
Stöfsel, A.M. (2017). Samenhang van klachten en levensloop. In: Stöfsel en Mooren, Trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Houten: BSL. (verschijnt maart 2017).

Wispelwey, M. (2011). Betekenisgevende gedragstherapie: een nieuw model van probleemsamenhang. In: Kind & Adolescent Praktijk, 3, 112-119.

 

Meld je direct aan