Ziektewinst

Appelo, M. (Martin)

Thema
Motieven om niet te veranderen

Doelgroep
mensen met veel of weinig ervaring met het onderwerp 

Workshop
Het komt regelmatig voor dat cliënten 'ja' zeggen en 'nee' doen. Ze lijken gemotiveerd voor verandering, maar komen geen stap vooruit. Ziektewinst kan hier een belangrijke oorzaak van zijn.
Tijdens deze workshop wordt kort uitgelegd wat ziektewinst is, welke typen er zijn, en hoe die van invloed kunnen zijn op het therapeutische proces.
Vervolgens wordt aan de hand van door deelnemers ingebrachte casussen gedemonstreerd en geoefend hoe en waarmee ziektewinst kan worden uitgevraagd.
Deelnemers worden geacht een cliënt te kunnen spelen bij wie ze ziektewinst vermoeden.

Meld je direct aan