Cognitief-gedragstherapeutische behandeling van negatief zelfbeeld

Neef, M. de (Manja) drs.

M. de Neef, Amsterdam

Thema
zelfbeeld 

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop
Een negatief zelfbeeld maakt kwetsbaar. Het kan leiden tot een scala aan klachten zoals angst en depressie. Bovendien kan het de voortgang in een klachtgerichte behandeling flink remmen.

Een negatief zelfbeeld bepaalt in sterke mate de waarneming en informatieverwerking. Wat past bij het negatieve zelfbeeld komt gemakkelijk door en is snel uit het geheugen op te halen. Voor positieve informatie is echter nauwelijks een voedingsbodem. Positieve informatie wordt niet gezien, dringt niet door, maakt geen indruk of wordt zelfs gewantrouwd. Het negatieve zelfbeeld wordt dus telkens bevestigd.

Om niet geconfronteerd te worden met de heftige negatieve emoties die een negatief zelfbeeld vergezellen, ontwikkelt de cliënt leefregels en gedrag waarmee hij de schade beperkt meent te houden. Een kortetermijnoplossing met op lange termijn nadelige gevolgen.

 

In deze workshop laten we het negatieve zelfbeeld links liggen en richten ons op het opbouwen of versterken van een concurrerend positief zelfbeeld. 

De interventie, beschreven in Negatief zelfbeeld (de Neef, 2010), richt zich er op positieve informatie wel door te laten dringen. Door consequent een Witboek bij te houden leert de cliënt anders naar zichzelf te kijken en leert zichzelf te complimenteren in plaats van af te kraken.

Lukt dat een beetje, dan kiest de cliënt nieuwe leefregels en gaat experimenteren met nieuw gedrag. Hij zal andere en nieuwe ervaringen opdoen, die zijn zelfvertrouwen zullen vergroten, zijn zelfbeeld positief zullen beïnvloeden en zijn competenties zullen versterken.

Doel van de workshop is ‘de fijne kneepjes van het vak’ te leren. Hoe kun je meer halen uit het bijhouden van een witboek? Hoe kun je cliënt stimuleren om zonder angst voor falen of afwijzing nieuw gedrag uit te proberen? Hoe breng je het hardnekkige negatieve zelfbeeld tot zwijgen?

Na een korte inleiding zal de nadruk liggen op de praktijk. Naast demonstratiemateriaal op dvd, zullen verschillende (deel)interventies in groepsoefeningen en rollenspelen geoefend en bijgeschaafd worden.

 

Literatuur

Neef, M. de (2010) Cognitief gedragstherapeutische behandeling van een negatief zelfbeeld. PsychoPraktijk, 2, 28-32. 

Aanbevolen literatuur:

Neef, M. de (2010) Negatief zelfbeeld. Amsterdam: Boom.

 

Meld je direct aan