De lat te hoog, de norm te streng, het ego te laag

Loon, A.J.J.M. van (Arnoud) Drs.1, Steeman, C.M. (Carla)1, Prinssen, J.P.M. (Janine)1

1AMC, Amsterdam

Thema
Perfectionisme 

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop
Theoretische achtergrond:
Perfectionisme is een belangrijke transdiagnostische factor in de etiologie en bij de instandhouding van symptomen van verschillende psychiatrische stoornissen (Egan et al., 2011; Maloney et al., 2014): obsessief compulsieve stoornissen (OCS; Wetterneck et al., 2011), eetstoornissen (Shafran & Mansell, 2001), depressies (Sassaroli et al., 2008), posttraumatische stress stoornis (Egan et al., 2014) en sociale fobieën (Juster et al, 1996). Perfectionisme voorspelt slechtere therapieresultaten (Egan et al., 2011) en hangt samen met een hogere mate aan comorbiditeit (Bieling et al., 2004; Egan et al., 2013). De transdiagnostische benadering houdt in dat het behandelen van perfectionisme resulteert in lagere maten van verschillende symptomen op verschillende gebieden (Bieling et al., 2004).
Gegeven dat perfectionisme een gemeenschappelijke factor van verschillende psychiatrische aandoeningen lijkt te zijn, is de behandeling hiervan belangrijk.

Doel:
Heb je in je praktijk patiënten die lijden onder hun perfectionisme? Ben je zelf misschien een beetje perfectionistisch, altijd bezig met het werk, check en re-check? Kun je nooit iets simpels voorzetten als je gasten hebt? Dan is deze workshop voor jou de gelegenheid jouzelf als therapeut en als persoon te verbeteren!

Inhoud:
We zullen na een korte theoretische inleiding vooral oefenen met verschillende technieken om hinderlijk perfectionisme aan te pakken. Hierbij zullen we o.a. gebruik maken van leefregels, normen, multidimensioneel evalueren om de hardnekkige cognities van perfectionisme aan te pakken. Op gedrags niveau zullen we oefeningen doen hoe je kunt trainen om flexibel te worden, hoe starre gewoontes te doorbreken en hoe ga je nieuwe dingen doen? De groepsbehandeling die wij op het AMC hebben ontwikkeld bevat cognitieve en gedrags oefeningen .

Toepassingsmogelijkheden:
De eerste resultaten zijn verrassend positief. De behandeling heeft effect, niet alleen rapporteren de patiënten veranderd te zijn in hun perfectionisme, ook op diverse neuropsychologische tests is de verandering meetbaar. Na afloop van de workshop ben je in staat om hinderlijk perfectionisme te behandelen onafhankelijk de hoofddiagnose van de patiënt bij jou in de behandelkamer. Tevens beschik je over een arsenaal aan verschillende interventies om voor ieder patiënt een geschikte interventie paraat te hebben.


Literatuur
Maloney et al. 2014

Meld je direct aan