PTSS behandeling: Expose yourself!

Hendriks, L. (Lotte), Vleugel, B. van der (Berber)

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop
Je hebt het vast al gehoord of gelezen: onderzoek wijst uit dat PTSS behandeling middels exposure zelfs effectief en veilig is bij psychotische patiënten en nog wel met “het gewone” protocol (van den Berg et al., 2015). Goed nieuws, maar de vraag is of kennis van evidentie genoeg is om daadwerkelijk exposure behandeling te kunnen of durven bieden aan ernstig getraumatiseerde en/of kwetsbare mensen.

Zelfs ervaren therapeuten komen er vaak niet toe om een bewezen effectieve behandeling aan te bieden. Zo blijkt uit onderzoek dat factoren als co-morbiditeit, voorkeuren van de patiënt en angst voor verslechtering in de praktijk invloed hebben op de beslissing een exposure behandeling te starten (van Minnen, Hendriks & Olff, 2010). Ook wanneer een exposure behandeling wel wordt aangeboden is het om allerlei redenen niet vanzelfsprekend dat deze de werkzame ingrediënten omvat. Onze eigen gedachten, gevoelens, gedragingen en context kunnen het ons immers, bewust of onbewust, lastig maken om de technieken uit het protocol consequent uit te voeren (Waller & Turner, 2016). Kennis van evidentie lijkt dus niet voldoende.

Misschien:

  • wil je traumatisering wel de aandacht geven die het verdient, maar vraag je je af hoe je dat handig aanpakt?
  • krijg je patiënten met PTSS wel in je spreekkamer, maar krijg je ze moeilijk daadwerkelijk aan het werk, tijdens of tussen de sessies? of
  • stranden je behandelingen omdat jij of je patiënten denken dat de exposure te zwaar zal zijn?

Kom dan zeker naar deze voorjaarsworkshop.

Deze workshop draait om veelvoorkomende aanleidingen om van het protocol af te wijken. Van te voren lees je het PTSS-behandelprotocol en twee artikelen, en reflecteer je op je eigen veiligheidsgedrag. Tijdens de workshop maken we gebruik van inzichten uit de literatuur en praktijkervaringen; ook laten we patiënten aan het woord en geven we een kijkje in effectieve sessies middels video opnames. We gaan vooral praktisch oefenen met het aanroeren van beerputten en het reageren op wat zich aandient tijdens de exposure. Na afloop zal je zelfverzekerder en vaardiger zijn in het aan de man brengen van de effectieve ingrediënten van een traumagerichte behandeling. 

Literatuur
van Minnen, A., & Arntz, A. (2011). Protocollaire behandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis. In: Keijsers, G., van Minnen, A., & Hoogduin, K. (red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten I (p. 181-212). Boom: Amsterdam.
van Minnen, A., Hendriks, L., & Olff, M. (2010). When do trauma experts choose exposure therapy for PTSD patients? A controlled study of therapist and patient factors. Behaviour Research and Therapy, 48, 312–320.
Waller, G., & Turner, H. (2016). Therapist drift redux: Why well-meaning clinicians fail to deliver evidence-based therapy, and how to get back on track. Behaviour Research and Therapy, 77, 129-137.

Meld je direct aan