Oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie: de transdiagnostische behandeling bij uitstek

Bannink, F. (Fredrike) Drs., MDR1, Kuiper, E. (Eva) MSc2

1Bannink, Amsterdam
2Huis voor Helden, Amsterdam

Thema
Dezelfde behandeling voor verschillende diagnoses

Doelgroep
mensen met veel ervaring met het onderwerp

Workshop
In deze workshop nemen Fredrike Bannink en Eva Kuiper de deelnemers mee in de state-of-the-art of oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie. Ze nodigen hun collega's uit om samen met hun cliënten de focus te verleggen van wat er mis is naar wat er goed gaat, en van wat er niet werkt naar wat er wel werkt in hun leven. Oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie is goed toepasbaar bij volwassenen, maar ook bij kinderen en hun omgeving.
Oplossingsgerichte vragen vormen de kern van oplossingsgericht werken. Ze richten de aandacht van de cliënt en therapeut op de door de cliënt gewenste toekomt (ongeacht de diagnose), hun competenties en de wegen om hun doel te bereiken.
Uit onderzoek blijkt dat oplossingsgerichte psychotherapie leidt tot een korter aantal gesprekken, een goede waarborging van de autonomie van de cliënt, en tot minder burn-out bij hulpverleners.

Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers:

  • kennis van (de laatste stand van zaken binnen) de oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie
  • meer oplossingsgerichte vragen tot hun beschikking, toepasbaar bij alle diagnoses
  • waarschijnlijk meer werkplezier

Meld je direct aan