Het afsluiten van langdurige behandelingen

Reinders, M.J. (Michel) Dr.1

1GGZinGeest

Thema
Efficiënte zorg.

Doelgroep
Alle behandelaren die te maken hebben met langdurige behandelingen.

Workshop
Hoe kunnen we de gelden die beschikbaar zijn voor de GGZ zo efficiënt mogelijk gebruiken? Eén van de antwoorden luidt kort door de bocht: laten we vooral therapieën geven die de patiënt iets opleveren en stoppen met therapieën die op de een of andere manier niet langer gezondheidswinst genereren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op de één of andere manier blijven sommige patiënten in therapie terwijl de therapie hen niet helpt de kwaliteit van leven te verhogen. De ene kant van de medaille is dat sommige mensen een dusdanig treurig leven leiden dat je het hen gunt. De andere kant van de medaille is dat er hierdoor mensen op de wachtlijst blijven staan die wel kunnen profiteren van therapie, maar die niet krijgen omdat alle behandelcapaciteit vergeven is.
In deze workshop willen we aandacht geven aan de volgende onderwerpen:

  • Wat is de noodzaak van het beëindigen van langdurige behandelingen? 
  • Wanneer doe je dat wel en wanneer is het beter om door te gaan met de behandeling? 
  • Welke organisatorische maatregelen kan je nemen om te voorkomen dat een therapie voortduurt tot voorbij het punt dat de therapie iets oplevert voor de patiënt?
  • Als je dan besluit om een therapie te stoppen, hoe ga je om met de soms heftige emoties die dat voor patiënt en therapeut oplevert?

Het eerste deel van de workshop heeft een theoretisch focus. In het tweede deel wordt geoefend met beëindigen van een therapeutische relatie door het maken van een afbouwplan en het oefenen met beëindiginggesprekken.

Doelstelling van de workshop:
Het leren bewust om te gaan met de beschikbare behandelcapaciteit en hierin goede afwegingen te maken. Kennis opdoen van organisatorische maatregelen om de behandelduur te beheersen en vaardigheden verwerven in het beëindigen van therapieën die wel voortduren maar geen vooruitgang geven.

Werkvormen:
Discussie, brainstorm, lezing en rollenspellen. Neem voor de rollenspellen eigen casuïstiek mee.

Literatuur
Arts, W. & Reinders, M. (2012) Het afsluiten van eindeloze behandelingen, Gedragstherapie, 405-416.

Meld je direct aan