Schematherapie: Identificeren van coping modi en stellen van grenzen hieraan

Rocher, M. (Maria) drs.1, Brand-de Wilde, O. (Odette) dr.1

1de Viersprong, Duivendrecht

Thema
Werkrelatie behouden bij grensoverschrijdend gedrag

Doelgroep
mensen met veel ervaring met het onderwerp

Workshop
Het modus model biedt een transdiagnostisch model om aan te sluiten bij die problematiek van cliënten en de interventies hierop af te stemmen. Grensoverschrijdend gedrag komt voort uit de Overcompensatie modi. Deze modi kunnen bij veel verschillende cliënten met persoonlijkheidsproblematiek in meer of mindere mate aanwezig zijn. De interventies gericht op boosheid bij deze modi zijn anders dan bij een boos kind of het op gezond volwassen manier uiten van boosheid. Deze workshop is gericht op het leren grenzen te stellen binnen een groepssetting.
Door overcompensatie modi in een vroeg stadium van de behandeling te herkennen binnen de groep ontstaat een goede werkrelatie met alle groepsleden. Door met cliënten de noodzaak van begrenzing van deze modi vroegtijdig te bespreken wordt het gedurende het therapieproces beter hanteerbaar om grenzen te stellen aan deze modi. Als grenzen stellen wordt gezien als een normaal onderdeel van het therapieproces is het voor cliënten minder confronterend om grenzen te krijgen.

Vanuit Schematherapie is het doel om empathie en connectie te kunnen houden met de Kwetsbare kind kant van een cliënt, ook op het moment dat die in een overcompensatie modus zit. De workshop richt zich op het bespreekbaar maken van deze modi zonder de cliënt hiervoor te beschamen of te bekritiseren. Het doel is dat cliënten leren om zelf de modi te hanteren en af te grenzen. Als de cliënt kan begrijpen wat de invloed is geweest van zijn of haar leergeschiedenis op het ontstaan van deze modi als zelfbescherming wordt het ook mogelijk om te zien dat ze in het heden vaak een tegengesteld effect hebben waarbij zij in de weg zitten in het contact met anderen.
Voor therapeuten kan het herkennen van modi handvaten bieden om goed in te kunnen schatten op welk moment de grenzen gesteld dienen te worden en hoe je op boosheid kunt reageren. Dit kan ook helpen eigen onzekerheden of twijfels ten aanzien van grenzen stellen te verminderen.

Opzet: korte presentatie van 20 minuten
oefenen met casussen in een groepssetting waar deelnemers aan de workshop in kunnen participeren. Zo kunnen ze ervaren hoe het is om binnen een groepssetting met grenzen te werken.

Meld je direct aan