Introductie Compassiegerichte therapie

Bohlmeijer, E.T. (Ernst) prof. dr.1  
1Universiteit Twente, Enschede

Thema
Zelfkritiek, schaamte, compassie

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop
Zelfkritiek en schaamte zijn belangrijke transdiagnostische factoren van een groot aantal psychische stoornissen. Specifiek voor het behandelen van deze onderliggende factoren is Compassion Focused Therapy ontwikkeld. De grondlegger is prof. Paul Gilbert die zelf lang gewerkt heeft met cognitieve gedragstherapie. CFT is mede gebaseerd op kennis over de evolutionaire ontwikkeling van onze hersenen en op onderzoek naar hechtings- en affiliatieprocessen in de kindertijd. CFT is en wordt onderzocht bij onder andere chronische stress, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en PTSS. Centraal staat het ontwikkelen van een vriendelijker en liefdevollere verhouding tot het zelf en de ander. Een ander doel is om een betere balans te ontwikkelen tussen de verschillende emotiesystemen in ons lichaam: het jaagsysteem, het zorgsysteem en het kalmtesysteem. Een disbalans tussen deze systemen kan leiden tot chronische stress en burn-out.
In deze workshop worden de achtergrond en theoretische onderbouwing van CFT kort toegelicht. Centraal staan echter het ondergaan en reflecteren op enkele kernoefeningen uit de CFT. In CFT nemen meditatieoefeningen en geleide fantasieoefeningen een belangrijke plaats in. Tot slot worden enkele onderzoeken naar de effectiviteit besproken en worden relevante, in Nederland gevalideerde vragenlijsten besproken.
De workshopleider is prof. dr. Ernst Bohlmeijer, hoogleraar geestelijke gezondheidsbevordering. Hij is betrokken bij diverse onderzoeken naar op CFT gebaseerde interventies. Met Monique Hulsbergen schreef hij het hulpboek Compassie als sleutel tot geluk, voorbij stress en zelfkritiek dat op CFT is gebaseerd.

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers kennis over de uitgangspunten en doelstellingen van CFT en zijn zij in staat enkele kernoefeningen van CFT bij cliënten in hun behandeling toe te passen.

Meld je direct aan