Skills Training in Effective and Interpersonal Regulation (STAIR) voor de behandeling van patiƫnten met posttraumatische stressstoornis door vroegkinderlijk trauma

Wigard, I. (Ingrid) drs.1, Oprel, D. (Danielle) drs.1

1PsyQ Psychotrauma

Thema
PTSS door vroegkinderlijk trauma

Workshop
Hoe geef je een individuele behandeling vorm in een afgebakend aantal bijeenkomsten bij patiënten die ernstig getraumatiseerd zijn? In deze workshop maak je kennis met STAIR: Skills Training in Effective and Interpersonal Regulation. Je krijgt het behandelprotocol van deze methode toegelicht en geïllustreerd. Verder oefenen we een aantal technieken die specifiek zijn voor STAIR. Ook bediscussiëren we verschillen en overeenkomsten met bestaande psychotherapievormen, en dilemma’s rond indicatiestelling.  

Over STAIR
STAIR is een methode die speciaal ontwikkeld is voor patiënten met (complexe) posttraumatische stressstoornis door herhaald interpersoonlijk trauma in hun jeugd (Cloitre, 2005). Naast PTSS kunnen deze patiënten andere klachten ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van emotieregulatie, interpersoonlijk functioneren en zelfbeeld. STAIR is in meerdere studies effectief gebleken (Cloitre et al.,2002 & 2010) en biedt therapeuten goede handvatten om de uitdagende groep van patiënten met (complexe) PTSS te behandelen.  

STAIR is de eerste fase van een tweefasenbehandeling die uit in totaal zestien zittingen bestaat. STAIR beslaat de eerste acht zittingen. Hierin ontvangen patiënten psycho-educatie over de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering. Ook trainen zij het reguleren van hun emoties, het versterken van hun zelfbeeld, en hun interpersoonlijke vaardigheden. Na deze eerste fase van de behandeling volgt een verwerkingsgericht deel, bestaande uit acht zittingen Exposure of EMDR.

Literatuur
Cloitre, M., Koenen, K.C., Cohen, L.R., Han, H. (2002). Skills training in affective and interpersonal regulation followed by exposure: A phase-based treatment for PTSD related to childhood abuse. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 1067-1074.

Cloitre, M., Cohen, L. R., Koenen, K.C. (2005). Treating survivors of childhood abuse. The Guilford Press, New York.

Cloitre, M., Stovall-McClough, K. C., Nooner, K., Zorbas, P., Cherry, S., Jackson, C. L. et al. (2010). Treatment for PTSD related to childhood abuse: A randomized controlled trial. American Journal of Psychiatry, 167, 915-924.

Ehring, T.W.A., Welboren, R., Morina, N., Wicherts, J.M. & Freitag, J., Emmelkamp, P.M.G. (2014).  Meta-Analysis of Psychological Treatments for Posttraumatic Stress Disorder in Adult Survivors of Childhood Abuse. Clinical Psychology Review,34, 645-657.

Meld je direct aan