Factsheets

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat een sociale-angststoornis is, welke symptomen erbij horen en wat de stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om patiënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Sociale-angststoornis

Factsheet Sociale-angststroornis_Pagina_1

Van een sociale-angststoornis is sprake wanneer in contact met anderen gevoelens van verlegenheid, schaamte en ongemak zo sterk zijn dat cliënten anderen uit de weg gaan of contact ondergaan met grote angst. De angst verstoort het dagelijks sociaal contact, werk en opleiding. De stoornis gaat bij jongeren vaak samen met schoolweigering en schoolverzuim. Niet alleen verlegen, maar ook spraakzame mensen kunnen een sociale-angststoornis hebben.

 

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Marisol Voncken en Esther Allart.

Download de factsheet

Bronnen

Clark, D. M. (2001). A cognitive perspective on social phobia. In W. R. Crozier, L. E. Alden, W. R. Crozier & L. E. Alden (Eds.), International handbook of social anxiety: Concepts, research and interventions relating to the self and shyness. (pp. 405-430). New York, NY, US: John Wiley & Sons Ltd.

Graaf, R. de, Have, M. ten, Gool, C. van, & Dorsselaer, S. van (2012). Prevalentie van psychische aandoeningen en trends van 1996 tot 2009; resultaten van NEMESIS-2. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 27-38.

Kessler, R. C. (2003). The impairments caused by social phobia in the general population: Implications for intervention. Acta Psychiatrica Scandinavica, 108(Suppl417), 19-27. doi: 10.1034/j.1600-0447.108.s417.2.x.

Mayo-Wilson, E., Dias, S., Mavranezouli, I., Kew, K., Clark, D. M., Ades, A. E., & Pilling, S. (2014). Psychological and pharmacological interventions for social anxiety disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 1(5), 368-376. doi: 10.1016/S2215-0366(14)70329-3.

Belangrijke websites