Factsheets

Deze factsheets leggen kort en duidelijk uit wat de stoornis precies is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie voor kinderen met trauma-gerelateerde klachten

20.03VGCt.Fs_kindtraumadef afbeelding_Pagina_1

Als kinderen traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, zoals bijvoorbeeld een (verkeers-)ongeval, ernstige ziekte, verlies van een dierbare door bijvoorbeeld het Coronavirus, geweld in het gezin, seksueel misbruik of een vlucht naar een ander land vanwege oorlogsgeweld, kunnen ze last krijgen van posttraumatische stressreacties. De meeste kinderen en jongeren herstellen daarvan op eigen kracht, maar soms is hiervoor hulp nodig. Dit is het geval als de klachten het dagelijks leven ontwrichten, langdurig aanhouden of de ontwikkeling van het kind in de weg staan.

Hoe gebruik je deze factsheet?

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat trauma-gerelateerde klachten zijn, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen zijn van een cognitief gedragstherapeutische behandeling. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om patiënten te motiveren Logo Arq Centrum '45.pnghun klachten aan te pakken.

Auteurs: Annemariek Sepers namens ARQ Centrum '45 en Renee Beer; met medewerking van Trauma experts.

 

Download de factsheet

Bronnen

  • Alink, L.R.A., Prevoo, M., Berkel, S. van, Lniting, M., Klein Velderman, M., Pannebakker, F. (2017). NPM-2017: Nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen. Wodc.nl/binaries/2668G_volledige_tekst_tcm28-373868.pdf
  • Alisic, E., Zalta, A.K., Wesel, F. van Larsen, S.E., Hafstad, G.S., Hassanpour, K., & Smid, G.E. (2014). Rates of post-traumatic stress disorder in trauma-exposed children and adolescents: meta-analysis. The Britisch Journal of Psychiatry, 204(5), 335-340. Doi 10.1192/bjp.bp.113.131227
  • Beer, R. & Roos, C. de (2017). De impact van trauma. In R. Beer, & C. de Roos (Eds.), Handboek EMDR bij kinderen en jongeren (pp. 32-51). Houten: LannooCampus.
  • Beer, R. & Mulder, G.A.L.A. (2020). Posttraumatische stressklachten en TFCBT. In J.M. Cladder, M.W.D. Nijhoff-Huysse & G.A.L.A. Mulder (Red.). Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen; oplossingsgericht, protocollair en specialistisch. Amsterdam: Pearson.
  • Bexkens, A., Bos, M. & Beer, R. (2019). Evidence-based behandeling van angststoornissen, depressie en psychotrauma bij kinderen en jongeren. Praktische Pediatrie, 2, 84-90.
  • American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5. (2014). Amsterdam: Boom.
  • Lindauer, R.J.L., & Boer, F. (2012). Trauma bij kinderen. Houten: LannooCampus.
  • National Institute of Clinical Excellence-NICE (2018) Post Traumatic Stress Disorder. https://www.nice.org.uk/guidance/ng116/chapter/Recommendations/#management-of-ptsd-in-children-young-people-and-adults
  • Morina, N., Koerssen, R., & Pollet, T. V. (2016). Interventions for children and adolescents with posttraumatic stress disorder: A meta-analysis of comparative outcome studies. Clinical psychology review47, 41-54.

 

Links

http://www.tfcbt.nl

http://www.writejunior.nl/

https://wwwemdrkindenjeugd.nl

https://www.traumaexperts.nl/