Factsheets

Deze factsheets leggen kort en duidelijk uit wat de stoornis precies is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie bij relatieproblemen

Factsheet Relatieproblemen

De factsheet geeft beknopte informatie over relatieproblemen, behandelindicatie en behandelmogelijkheden. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om patiënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie bij relatieproblemen

Bij relatieproblemen gaat het om een aanhoudend patroon zoals onder meer spanning, ruzies, afstand en verstoring die zodanig zijn dat ze leiden tot significant leed en ontregeling voor de partners en naasten. De problemen worden door wisselwerkingen in stand gehouden en gaan vaak niet vanzelf weg. Vaak wordt scheiding uiteindelijk als uitweg gekozen, omdat partners geen andere oplossing zien.

De factsheet ‘Cognitieve gedragstherapie bij relatieproblemen’ bespreekt hoe je relatieproblemen kunt herkennen en hoe een gedragstherapeutische behandeling wordt vormgegeven.

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Aerjen Tamminga, Karen Appelboom en Lam Keijsers.

Download de factsheet

Bronnen

Informatie volgt.