Factsheets

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat emotieregulatieproblemen zijn, hoe dit past in een transdiagnostisch kader en wat de eerste stappen zijn van een cognitief gedragstherapeutische behandeling. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om patiënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie bij emotieregulatieproblemen

20.04VGCt.Fs_EmotieregulatieLR_Pagina_1

Emotieregulatie verwijst naar de set van competenties die wordt gehanteerd om te bepalen welke emoties iemand heeft, wanneer ze ervaren worden en hoe ze worden uitgedrukt. Problemen in emotieregulatie komen frequent voor bij verschillende problemen en spelen een transdiagnostische rol in het ontstaan en instandhouden van psychopathologie in het algemeen.


Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Marie-Lotte Van Beveren.

 

Download de factsheet

Bronnen
  • Berking, M. (2017). Emotieregulatie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-1411-9
  • Berking, M., Ebert, D., Cuijpers, P., & Hofmann, S. G. (2013). Emotion regulation skills training enhances the efficacy of inpatient cognitive behavioral therapy for major depressive disorder: a randomized controlled trial. Psychotherapy and psychosomatics, 82(4), 234-245. https://doi.org/10.1159/000348448
  • Braet, C., & Berking, M. (2019). Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten. Therapeutenboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2308-1
  • Braet, Van Beveren, Cracco, & Theuwis (2020). FEEL-KJ: vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren. Amsterdam: Hogrefe. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2308-1_2
  • Plate, A. J., & Aldao, A. (2017). Emotion Regulation in Cognitive-Behavioral Therapy: Bridging the Gap Between Treatment Studies and Laboratory Experiments. In The Science of Cognitive Behavioral Therapy (pp. 107-127). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803457-6.00005-2
  • Sloan, E., Hall, K., Moulding, R., Bryce, S., Mildred, H., & Staiger, P. K. (2017). Emotion regulation as a transdiagnostic treatment construct across anxiety, depression, substance, eating and borderline personality disorders: A systematic review. Clinical psychology review, 57, 141-163. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.09.002
  • Van Beveren, M. L. et al. (2019). Emotieregulatie bij klinische groepen. In Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten? Therapeutenboek. (pp. 41-59). Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2308-1_3
  •