Leidt EMDT-methode tot minder suïcidale beelden en gedachten?

 VU gaat onderzoek doen naar oogbewegingen bij zelfmoordpreventie

Naar aanleiding van het Landelijke Agenda Suïcidepreventie, gelanceerd door de Ministerie van VWS, begint op de Vrije Universiteit Amsterdam een nieuw onderzoek naar suïcidepreventie. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de prevalentie van suïcidale beelden en gedachten bij depressieve patiënten en het evalueren van een Eye Movement Dual Task (EMDT) om deze beelden en gedachten te laten afnemen. Als deze innovatieve methode effectief blijkt, kan zij worden aangeboden in de ggz als aanvulling op bestaande behandeling van suïcidale patiënten.

Suïcidale intrusies

Tot op heden is er weinig kennis over het proces waarbij suïcidale gedachten leiden tot suïcidaal gedrag. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met een depressieve of bipolaire stoornis veel last hebben van repetitieve en zich opdringende suïcidale beelden en gedachten. Deze suïcidale intrusies worden ook Flash Forwards genoemd. Het betreft vaak voorstellingen van de toekomstige eigen suïcide, in het bijzonder van de verschillende methoden die worden overwogen.

Cognitieve psychologie suggereert dat het hebben van zulke intrusieve suïcidale beelden suïcidaal gedrag beïnvloedt. Het aanpakken van deze beelden kan daarom een essentieel doel zijn voor suïcidepreventie.

Eye-Movement Dual Task

Onderzoek naar traumatische herbelevingen laat zien dat de frequentie, intensiteit, oncontroleerbaarheid en levendigheid van intrusies blijvend afnemen wanneer de patiënt tijdens het ophalen van deze beelden een duale taak uitvoert die het werkgeheugen belast. Wij verwachten dat het toepassen van een oogbeweging-taak tijdens het ophalen van suïcidale beelden en gedachten de emotionele lading, intensiteit, oncontroleerbaarheid en frequentie van deze beelden zal verminderen.

Het onderzoek begint met een observationele studie waarin suïcidale beelden en gedachten worden uitgevraagd door middel van een gestructureerd interview. Vervolgens wordt er in een klinische trial gekeken naar het effect van EMDT in combinatie met gebruikelijke zorg versu uitsluitend gebruikelijke zorg.

Oproep

Voor dit onderzoek organiseren wij een focusgroep en zijn op zoek naar de meningen en ervaringen van therapeuten over het behandelen van suïcidale gedachten. Zie ook de onderzoeksomschrijving. Meer informatie en aanmelden kan via j.s.van.bentum@vu.nl.