Succesvolle studiedag tinnitus

Sjoerd Salet

Met onder meer psycho-educatie, CBT4T, EMDR, en ‘art meets science’ 

Kop Somatiekkopie

Op 15 juni was in Utrecht de VGCt-studiedag over tinnitus, georganiseerd door de sectie Somatiek. De belangrijkste aanleiding hiervoor was de lancering van de multidisciplinaire richtlijn tinnitus eind 2016.

Het voornaamste doel was de actuele stand van de wetenschap en praktijk en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) multidisciplinaire en psychologische behandelmogelijkheden voor het voetlicht te brengen. Geconstateerd is dat de zorg voor mensen met tinnitusklachten verbetering behoeft en door het samenbrengen van tinnitusexperts wilde de sectie hieraan een bijdrage leveren.

Met de richtlijn als vertrekpunt presenteerden Olav Wagenaar, Rilana Cima en Marian Rikkert op heel heldere wijze hun stokpaardjes op het gebied van tinnituszorg.

Psycho-educatie

Olav Wagenaar benadrukte het belang van goede en tijdige psycho-educatie voor de zeer heterogene groep mensen die geconfronteerd wordt met tinnitusklachten alsook het risico op ontwikkeling van ernstige psychische klachten, inclusief suïcidaliteit, ten gevolge van tinnitus. Hij presenteerde het neuropsychologisch model met een daaraan verbonden gedragstherapeutische benadering met verve.

CBT4T

Rilana Cima sloot hierop aan met een nadere toelichting, onderbouwd met onderzoeksresultaten, van de trapsgewijze tinnitusspecifieke cognitieve gedragstherapie (CBT4T) waarnaar zij en haar collega’s onderzoek hebben gedaan en waarover zij in 2012 reeds publiceerden in The Lancet.

EMDR

Marian Rikkert sloot de presentatiereeks af met een interessante kijk in haar onderzoek naar de werkzaamheid van EMDR op de ervaren tinnituslast, uitgaande van de gedachte dat het tinnitusgeluid een negatieve betekenis heeft gekregen door koppeling aan onverwerkte ingrijpende ervaringen. Hoewel haar resultaten nog niet zijn gepubliceerd, kon zij een tipje van de sluier oplichten en kreeg iedereen de boodschap dat EMDR als behandelinterventie effectief kan zijn.

Na een korte pauze werden twee parallelle workshops verzorgd waarin voortgeborduurd werd op de eerdere presentaties van Rilana Cima en Marian Rikkert.

Vreesvermijdingsmodel

Rilana Cima, ondersteund door haar collega Dyon Scheijen, ging nader in op het vreesvermijdingsmodel dat de basis vormt voor de trapsgewijze tinnitusspecifieke cgt en gaf met enkele voorbeelden een inkijkje in het intensieve multidisciplinaire behandelprogramma dat is opgenomen in de richtlijn en door het Zorginstituut Nederland erkend is als ‘voldoend aan de stand van de wetenschap en praktijk’.

Diagnostiek volgens het gevolgenmodel

Marian Rikkert verzorgde met Yanda van Rood en Carlijn de Roos vol enthousiasme een kraakheldere workshop waarin gedemonstreerd werd hoe diagnostiek volgens het gevolgenmodel kan leiden tot een casusconceptualisatie op basis waarvan EMDR kan worden ingezet als interventie om de tinnituslast te verminderen.

Art meets science

Ter afsluiting van het zeer boeiende en uitstekend op elkaar afgestemde inhoudelijk programma gaf Dyon Scheijen ons een formidabele inkijk in de wereld van ‘art meets science’, waarin tinnitus en kunst door hem op eigenzinnige en enthousiaste wijze vanuit historisch perspectief verbonden werden. In kunstwerken en muzikale composities blijken eigen interpretaties van tinnitus en gerelateerde klachten door grootmeesters terug te vinden te zijn.

Als klap op de vuurpijl kon de nieuwe factsheet tinnitus gepresenteerd worden, met dank aan de tomeloze inzet van Olav Wagenaar, Yanda van Rood en Rilana Cima en met ondersteuning van de sectie Somatiek en de VGCt. De studiedag bood een aaneenschakeling van handvatten om meteen daarna praktisch aan de slag te kunnen gaan met de behandeling van tinnitus en gerelateerde klachten. De sectie Somatiek kijkt terug op een fantastische en succesvolle dag en dankt eenieder die aan dit succes heeft bijgedragen.

Lees meer over tinnitus