Factsheets

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat ADHD is, welke symptomen erbij horen en hoe de behandeling met gedragstherapie bij kinderen en jongeren eruit ziet.  Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Gedragstherapie voor kinderen en jongeren met ADHD

Factsheet ADHD

Wanneer iemand in zijn functioneren ernstig beperkt wordt door problemen op het gebied van concentratie en aandacht en/of door ernstig hyperactief of impulsief gedrag spreken we van ADHD. In deze factsheet leer je meer over de behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren met gedragstherapie.

Auteurs: Dr. Saskia van der Oord en Dr. Barbara van den Hoofdakker.

Download de factsheet

Bronnen

Daley, D., Van Der Oord, S., Ferrin, M., Cortese, S., Danckaerts, M., Doepfner, M., ... & Banaschewski, T. (2018). Practitioner review: current best practice in the use of parent training and other behavioural interventions in the treatment of children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry59(9), 932-947. doi:10.1111/jcpp.12825.

Links

Zorgstandaard AHDH: www.ggzstandaarden.nl