Factsheets

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat eetstoornissen zijn, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om patiënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen

Factsheet eetstoornis

De DSM-5 onderscheidt vier verschillende eetstoornissen. Bij anorexia nervosa is er sprake van ondergewicht, flinke angst om in gewicht toe te nemen en een verstoord lichaamsbeeld. Vaak wordt de ernst van de ziekte en/of het ondergewicht ontkend. Boulimia Nervosa wordt gekenmerkt door eetbuien en compensatiemaatregelen zoals purgeren en/of restrictief eten. Ook hier is sprake van een verstoord lichaamsbeeld, maar in tegenstelling tot bij anorexia nervosa is er meestal een gezond gewicht. De eetbuistoornis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van eetbuien. Er wordt echter niet voor gecompenseerd, wat vaak leidt tot overgewicht. Bij de eetstoornis OSFED =other specified feeding or eating disorder; in het Nederlands: andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis voldoet men niet helemaal aan de criteria van de andere eetstoornissen, maar is er wel sprake van duidelijk en ernstig eetgestoord gedrag.

 

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Sandra Mulkens, Hermien Elgersma en Renate Neimeijer.

Artikelen over anorexia

  • Fairburn, C.G., Cooper, Z. Doll, H.A., O’Connor, M.E., Palmer, R.L. & Dalle Grave, R.(2013). Enhanced cognitive behaviour therapy for adults with anorexia nervosa: A UK-Italy study. Behaviour Research and Therapy, 51, R1-R8.
  • Touyz, S., Le Grange, D., Lacey, H., Hay, P., Smith, R., Maguire, S., Bamford, B., Pike, K.M. & Crosby, R.D. (2013). Treating severe and enduring anorexia nervosa: a randomized controlled trial. Psychological Medicine, Available on CJO 2013 DOI: 10.1017/S0033291713000949 
  • Dalle Grave, R., Calugi, S., Doll, H.A. & Fairburn, C.G. (2013). Enhanced cognitive behaviour therapy for adolescents with anorexia nervosa: an alternative to family therapy? Behaviour Research and Therapy, 51,R9-R12.

Artikelen over boulimia

  • Mulkens, S. en van der Linden, J. (2013). Van ratatouille tot Michelin diner: ingrediënten voor de behandeling van boulimia nervosa in negen gangen. Gedragstherapie, 46, 15-30.
  • Wilson, G.T. & Sysko, R. (2009). Frequency of binge eating episodes in bulimia nervosa and binge eating disorder: Diagnostic considerations. International Journal of Eating Disorders, 42, 603-610.

Artikelen over eetbuistoornis

  • Brownley, K. A., Berkman, N. D., Peat, C. M., Lohr, K. N., Cullen, K. E., Bann, C. M., & Bulik, C. M. (2016). Binge-eating disorder in adults: a systematic review and meta-analysis. Annals of Internal Medicine165(6), 409-420.Mulkens, S., Fleuren, D., Nederkoorn, C. & Meijers, J. (2007).
Download de factsheet

Bronnen
  • Janssen, I., & Mulkens, S. (2016). Onzichtbare eetstoornissen? Op één Lijn, (55), 18-19.
  • Muise, A.M., Stein, D.G., & Arbess, G. (2003). Eating disorders in adolescent boys: A review of the adolescent and young adult literature. Journal of Adolescent Health, 33, 427-435. 
  • Smink, F.R.E., Hoeken, D. van, & Hoek, H.W. (2013). Epidemiology, course and outcome of eating disorders. Current Opinion in Psychiatry, 26, 543-548.