Overzicht handige ggz-apps en -websites

Ondersteuning bij psychologische behandelingen

Kop E-mental health

VGCt-lid Marion Smans heeft een overzicht gemaakt met handige applicaties en websites die ter ondersteuning van een psychologische behandeling kunnen worden gebruikt. Omdat ze geen goed overzicht kon vinden van het beschikbare aanbod, heeft ze het zelf gemaakt en zij wil dit graag delen. 

Ondersteuning

Smans werkt als gz-psycholoog bij Mentaal Beter in Tilburg. Ze raadt cliënten regelmatig apps aan, zowel ter ondersteuning als aanvulling op hun behandeling. Een van haar persoonlijke favorieten is de Mediant 5g-app, waarmee cliënten thuis een G-schema kunnen invullen op hun telefoon. Dat werkt vaak een stuk beter dan een los papiertje dat kwijt kan raken. Daarnaast vindt Mans Headspace en VGZ Mindfulness heel bruikbaar. Daarmee kunnen cliënten thuis aan de slag met mindfulness-opdrachten.

‘Ik hoop dat dit soort applicaties ook hun weg vinden buiten de ggz. Mensen kunnen ermee aan slag met hun gezondheid. Dat hoeft niet per se gekoppeld te zijn aan een ggz-behandeling.’

Een andere app die handig zou kunnen zijn, is Cliendo.

Heb je feedback over de kwaliteit van de apps of heb je toevoegingen? Laat het de VGCt weten.