Als wij de bal hebben, kunnen hun niet scoren!

Ger Schurink en Eva de Hullu

Kernwoorden
Cliënten de leiding geven

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Inhoud workshop
Als wij het spel bepalen kunnen onze cliënten niet scoren!

Eén van de bekendste uitspraken van de filosoof Johan Cruijff is: 'Als wij de bal hebben, kunnen hun niet scoren'. Het mankement van vrijwel alle gespreksmethoden, protocollen, interventies, technieken, richtlijnen, zorgpaden enzovoort is dat behandelaars véél te véél aan de bal zijn.

De cliënt heeft vrijwel géén balbezit.

Neem bijvoorbeeld de Zorgstandaard Depressieve stoornissen, de officiële ggz-richtlijnen bij depressie, waaraan alle behandelaars zich behoren te houden. In die standaard voor 'goede zorg' wordt er hélémaal niet met cliënten gepraat over de dingen waar zij mee worstelen. De basisinterventies zijn: psycho-educatie, activering & dagstructurering en actief volgen. Daar wordt je niet vrolijker van. Evenmin van de ‘eerste stap interventies' die eventueel later worden toegevoegd: bibliotherapie, zelfmanagementstrategieën, e-interventies, activerende begeleiding, fysieke inspanning enzovoort. Dit is géén goede zorg, dit is een wasstraat!

Je gaat het pas zien als je het door hebt

Weer zo’n geniale constatering van Cruijff. Als je door hebt dat oplossingen die mensen zelf vinden veel beter werken dan de oplossingen die anderen aandragen, dan pas ga je zien dat je op een totaal andere manier hulp moet bieden. Je moet je cliënten de ruimte te bieden om zich intensief te uiten over hun pijnlijke onderwerpen zodat alle relevante gedachten en gevoelens aandacht en erkenning krijgen. Dan gaan ze zelf ‘spontaan’ scoren: gevoelens en gedachten veranderen en het probleem lost zich. Er dienen zich nieuwe mogelijkheden/oplossingen aan, of er komt vrede met de stand van zaken.

Het moeilijkste wat er echter is, is simpel voetballen.

'Voetballen is simpel. Het moeilijkste wat er echter is, is simpel voetballen'. Therapie is ook simpel en het moeilijkste is echter simpel hulp bieden. De Method of Levels (MOL) is een manier om simpel hulp te bieden.

De workshop heeft de volgende onderdelen:

  • Inleiding: Wat is de MOL??
  • Plenaire oefening: vragen stellen die cliënten de ruimte geven om zich te uiten
  • Oefenen: MOL-gesprekken bij eigen thema (twee ronden met 2- of 3-tallen)?
  • Vragenronde, plenaire gedachtewisseling en afsluiting??

www.methodoflevels.nl & www.gerschurink.nl

Literatuur
Alsawy, S., Mansell, W., Carey, T. A., McEvoy, P., & Tai, S. J. (2014). Science and practice of transdiagnostic CBT: A Perceptual Control Theory (PCT) approach. International Journal of Cognitive Therapy, 7, 334-359.

Carey, T. A. (2011). Exposure and reorganization: The what and how of effective psychotherapy. Clinical Psychology Review, 31, 236-248. DOI 10.1016/j.cpr.2010.04.004

Carey, T. A. (2017). Wat gebeurt er nu? Twee stappen om effectief helpende gesprekken te voeren. (verkrijgbaar via http://methodoflevels.nl) Vertaling van: Carey, T. A. (2008). Hold that thought! Two steps to effective counseling and psychotherapy with the Method of Levels. Chapel Hill, NC: Newview Publications.

Carey, T. A., Mansell, W., & Tai, S. J. (2015). Principles-based counselling and psychotherapy: A Method of Levels approach. London: Routledge.

Carey, T. A., Kelly, R. E., Mansell, W., & Tai, S. J. (2012). What’s therapeutic about the therapeutic relationship? A hypothesis for practice informed by Perceptual Control Theory. The Cognitive Behaviour Therapist, 5(2-3), 47-59. doi:10.1017/S1754470X12000037

Higginson, S., Mansell, W., & Wood, A.M. (2011). An integrative mechanistic account of psychological distress, therapeutic change and recovery- The Perceptual Control Theory approach. Clinical Psychology Review 31 (2011) 249–259.

Mansell. W. (2009). Perceptual control theory as an integrative framework and method of levels as a cognitive therapy: What are the pros and framework and method of levels as a cognitive therapy: What are the pros and cons? The Cognitive Behaviour Therapist, 2, 178–196.

Mansell, W., Carey, T. A., & Tai, S. J (2016). Method of Levels gesprekstherapie. Een transdiagnostische benadering. Amsterdam: Uitgeverij Hogrefe.

Marken, R. S., & Carey, T. A. (2014). Understanding the Change Process Involved in Solving Psychological Problems: A Model-Based Approach to Understanding How Psychotherapy Works. Clinical Psychology and Psychotherapy. DOI: 10.1002/cpp.1919

Powers, W. T. (2009). PCT and MOL: a brief history of Perceptual Control Theory and the Method of Levels. The Cognitive Behaviour Therapist, 2(03), 118-122.

Tai, S. J. (2016). An Introduction to Using the Method of Levels (MOL) Therapy to Work with People Experiencing Psychosis. American Journal of Psychotherapy, 70(1), 125-148.

Deze en meer literatuur en Nederlandse instructieve teksten zijn te vinden op

http://methodoflevels.nl/literatuur-over-de-mol-en-de-pct/

Meld je direct aan!